ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(ครูนันธยา สุวรรณชัยเลิศ)

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
ผู้รายงาน นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา 1) นางจิราธร สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 2) นางวรนุช สิริภาพ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 3) นางกาญจนา นนท์นิรัตศัย
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 4) นางอัญชัญ เรียนมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sample) โดยการจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) ชุดการเรียนรู้ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 30 ข้อ สำหรับใช้ทดสอบก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ 1 ฉบับ และทดสอบหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันแต่สลับข้อกัน และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเนื้อหาแต่ละชุด จำนวน 6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 10 ข้อ


สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ Dependent sample และแบบ One sample test
ผลการศึกษาพบว่า
1) ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม มีค่า E1 E2 เท่ากับ 82.86/83.83 สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 โดยมีค่าประสิทธิภาพของแต่ละชุด ดังนี้
ชุดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องจำนวนเต็ม 83.92/84.75
ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการบวกจำนวนเต็ม 84.82/85.75
ชุดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการลบจำนวนเต็ม 80.73/80.25
ชุดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการคูณจำนวนเต็ม 81.33/81.00
ชุดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการหารจำนวนเต็ม 82.69/83.25
ชุดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องสมบัติของจำนวนเต็มและ
การนำไปใช้ 82.25/83.75
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
3) ภายหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3

โพสต์โดย น้อย : [7 ธ.ค. 2553 เวลา 11:26 น.]
อ่าน [903] ไอพี : 113.53.83.245
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม