ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเพศศึกษ

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน นางปรียาภรณ์ รักษ์ศรีทอง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนระโนด อำเภอระโนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
ปีที่ทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
----------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์ของการทดลอง มีดังนี้ 1 ) เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ที่สร้างขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 28 คน โรงเรียนระโนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลากเพื่อเลือกห้องเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน จากจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 7 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1. กำเนิดชีวิต เล่มที่ 2. การเจริญเติบโตชองมนุษย์ เล่มที่ 3. วัยรุ่นวัยสดใส เล่มที่ 4. เคล็ดลับการคบเพื่อน เล่มที่ 5. สุขอนามัยวัยรุ่น เล่มที่ 6.เรียนรู้สู่วัยรุ่น เล่มที่ 7. เพศสัมพันธ์อันตราย ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ จัดการเรียนการสอน จำนวน 14 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.811 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
t – test ( Dependent – Sample )
ผลการทดลองพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน สาระ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 7 เล่ม มีประสิทธิภาพ (โดยรวม) เท่ากับ 87.10/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเมื่อวิเคราะห์รายเล่ม พบว่า เอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 7 เล่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เช่นกัน ดังนี้ 1) เล่มที่ 1. กำเนิดชีวิต มีประสิทธิภาพ 84.14/87.86 เล่มที่ 2. การเจริญเติบโตของมนุษย์ มีประสิทธิภาพ 87.00/89.29 เล่มที่ 3. วัยรุ่นวัยสดใส มีประสิทธิภาพ 85.86/89.64 เล่มที่ 4. เคล็ดลับการคบเพื่อน มีประสิทธิภาพ 88.14/91.78 เล่มที่ 5. สุขอนามัยวัยรุ่นมีประสิทธิภาพ 88.00/90.71 เล่มที่ 6. เรียนรู้สู่วัยรุ่น มีประสิทธิภาพ 88.86/91.43 และเล่มที่ 7. เพศสัมพันธ์อันตรายมีประสิทธิภาพ 87.71/89.29 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 1
2. ผลการทดสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18)

โพสต์โดย นางปรียาภรณ์ รักษ์ศรีทอง : [15 ก.พ. 2552]
อ่าน [1500] ไอพี : 222.123.56.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม