ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• กลไกค่ายการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง กลไกค่ายการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 2
ผู้ศึกษา นายปัญญา ศรีบุญเรือง
วิทยฐานะที่ขอ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

รายงานกลไกค่ายการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบ ความรู้ ความเข้าใจ การจัดค่ายการอ่านของครูโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ระหว่างก่อนอบรมพัฒนากับหลังอบรมพัฒนา เพื่อศึกษาการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 หลังเข้าค่ายการอ่าน และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของครู นักเรียน โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
ที่มีต่อการพัฒนากลไกส่งเสริมค่ายการอ่าน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ระดับชั้นประถมศึกษา
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ครูโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 12 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) คัดเลือกเอาครูโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันใน 6 โรงเรียนๆ ละ 2 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 รวม 6 โรงเรียน ที่มีผลการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 120 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้โควตา (Quota) โรงเรียนละ 20 คน โดยจำแนกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน สมมติฐานการศึกษา คือ ความรู้ ความเข้าใจ การจัดค่ายการอ่านของครูโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 หลังอบรมพัฒนาสูงกว่าก่อนอบรมพัฒนา การอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 หลังเข้าค่ายการอ่านมีค่าอยู่ในระดับมาก และ ความพึงพอใจ ของครู นักเรียน โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ที่มีต่อกลไกค่ายการอ่านมีค่าอยู่ในระดับมาก การเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบครูก่อนอบรมพัฒนา (Pre-test) จำนวน 12 คน โดยใช้แบบทดสอบครูเกี่ยวกับกลไกค่ายการอ่าน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นและตรวจบันทึกคะแนนไว้ ทำการอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดค่าย โดยใช้กลไกค่ายการอ่าน ที่ผู้ศึกษาพัฒนาสร้างขึ้นทุกขั้นตอน หลังจากอบรมครูเสร็จแล้ว ผู้ศึกษานำแบบทดสอบครูเกี่ยวกับกลไกค่ายการอ่าน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อนอบรมพัฒนา ทดสอบครูหลังอบรมพัฒนาอีกครั้ง (Post-test) และตรวจเก็บบันทึกคะแนนไว้ เริ่มอบรมพัฒนาวันที่ 15 – 16 เมษายน พ.ศ. 2552 ใช้เวลาวันละ 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนและหลังอบรมพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และทดสอบการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบครูก่อนและหลังอบรมพัฒนาโดยใช้ t-test หาค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การอ่านของนักเรียนและความพึงพอใจของครูและนักเรียน
ผลการศึกษา ปรากฏว่า
1. คะแนนระหว่างก่อนและหลังอบรมพัฒนาของครูแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. โดยรวมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 3 และ 4 หลังเข้าค่ายมีค่าอยู่ในระดับมาก
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. โดยรวมความพึงพอใจของครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 มีค่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
โพสต์โดย ปัญญา : [27 ต.ค. 2553 เวลา 14:47 น.]
อ่าน [854] ไอพี : 192.168.2.136, 202.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม