ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนเจ็ด

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายสมศักดิ์ สุขสมัย
ปี พ.ศ. 2551

บทคัดย่อ

การพัฒนาดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการดำเนินงานเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพื่อศึกษาการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และเพื่อศึกษาการพัฒนานักเรียนโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3 ให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษากระบวนการและผลผลิต จากกลยุทธ์ในการพัฒนา 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การประสานงาน และกลยุทธ์การกำกับติดตาม วิธีการศึกษาค้นคว้าใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 วงรอบ ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการสังเกตการณ์ และขั้นการสะท้อนผล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ได้แก่ ผู้บริหาร-ครู จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 126 คน ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ระดับชั้นละ 21 คน) ผู้ปกครอง จำนวน 118 คน และคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 4 คน รวมทั้งสิ้น 255 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Random number)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน ผ่านการวิเคราะห์ความเหมาะสมและค่า IOC ตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation ) และค่าความเชื่อมั่น(Reliability)
ผลการพัฒนา พบว่า กลยุทธ์ในการประสานงานโดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดสูงสุด คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ รองลงมา คือ สร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และการจัดระเบียบการทำงาน
กลยุทธ์ในการกำกับติดตาม โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การรายงาน และการทบทวนความก้าวหน้าระหว่างการดำเนินงาน ส่วน ประเด็นที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ การตรวจสอบงาน
ผลการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงสุด คือ การอบรม จริยธรรมประจำสัปดาห์ รองลงมา คือ โครงการท่องแดนธรรมะไหว้พระฟังธรรม การประเมินพฤติกรรมนักเรียน และการประกวดคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามลำดับ
ผลการพัฒนาครูให้มีความสามารถ โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงสุด คือ โครงการท่องแดนธรรมะ ไหว้พระ ฟังธรรม รองลงมา คือ การอบรมจริยธรรมประจำสัปดาห์ การประกวดคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และ การประเมินพฤติกรรมนักเรียน ตามลำดับ
ผลการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงสุด คือ ด้านความกตัญญูกตเวที รองลงมา คือ ด้านความประหยัด ด้านความมีวินัยในตนเอง ด้านความเสียสละ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์
ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และได้แนวทางการพัฒนางานที่ประสบผลสำเร็จ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน จึงถือเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่าง ๆ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ต่อไป

โพสต์โดย หนุ่มเคหะ : [12 ต.ค. 2553]
อ่าน [828] ไอพี : 113.53.169.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม