ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ยโสธรของเรา

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้และการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ยโสธรของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงานและพัฒนา นางอาภรณ์ ดำเนิน
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเลิงนกทา
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


บทคัดย่อ


การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วย
การเรียนรู้เรื่องยโสธรของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่องยโสธรของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์
กลุ่มประชากรเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1, 6/2, 6/3 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ปีการศึกษา 2552 จำนวน 98 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ปีการศึกษา 2552 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก (Sample Random Sampling) ซึ่งผู้เรียนมีทักษะทางประวัติศาสตร์ต่ำ ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นครูผู้สอนเอง ทำการทดลองด้วยวิธีให้ผู้เรียนเรียนตามแบบที่ผู้รายงานสร้างขึ้น คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่องยโสธรของเรา จำนวน 9 ชุด ใช้เวลาในการสอนชุดละ 1 ชั่วโมง ยกเว้นชุดที่ 1 ชุดที่ 3 และชุดที่ 6 ใช้เวลาชุดละ 2 ชั่วโมง ชุดที่ 9 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง ซึ่งรวมทั้งการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หลังเรียนด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่องยโสธรของเรา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หลังเรียน จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่องยโสธรของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ข้อ
3. แบบศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่องยโสธรของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยคะแนนแบบฝึกหัดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วย
การเรียนรู้เรื่องยโสธรของเรา ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง เพื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม หาค่าร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่องยโสธรของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หาได้จากการกำหนดระดับคะแนนแปลความหมายหาค่าเฉลี่ย จากระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้เรียน ตามเกณฑ์แปลความหมายหาค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องยโสธรของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่องยโสธรของเรา ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นถึงเกณฑ์ 83.39 / 83.48 หมายความว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของแบบฝึกหัด 83.39 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของแบบทดสอบหลังเรียน 83.48
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
3. นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในระดับมาก คือ ด้านผลป้อนกลับ และด้านเทคนิค ส่วนด้านเนื้อหา ด้านออกแบบการสอน ด้านออกแบบหน้าจอ อยู่ในระดับดี

โพสต์โดย อ.อาภรณ์ ดำเนิน : [10 ต.ค. 2553]
อ่าน [994] ไอพี : 125.26.202.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม