ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงาน ผอ.วัฒนา แดงสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ประเมิน : นางสาววัฒนา แดงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา : 2551

บทคัดย่อ
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประเมินด้านบริบทโครงการ (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ(Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ งบประมาณ ครูผู้รับผิดชอบ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ 3) ประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ(Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การดำเนินงานตามแผน การประสานงาน และ การ ติดตามผล 4) ประเมินด้านผลผลิตโครงการ(Output Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ในด้านแนวทางการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และการมี ส่วนร่วมของบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยสอบถามจากผู้ให้ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรการสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 320 คน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
1. การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ในภาพรวม
การประเมินในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินสูงที่สุด คือ การประเมินด้านบริบท รองลงมา คือ ด้านผลผลิตโครงการ และด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ
2. การประเมินด้านบริบท (C:Context Evaluation)
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ ความชัดเจนของส่วนประกอบรองลงมา ได้แก่ ความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น และความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินน้อยที่สุด คือ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาในแผนและความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
3. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ (I:Input Evaluation)
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ มีครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอและมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ รองลงมา ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบมีเวลาเพียงพอ และมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์อย่างเพียงพอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินน้อยที่สุด คือ มีห้องปฏิบัติการของครูผู้รับผิดชอบ
4. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (P:Process Evaluation)
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการดำเนินโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ มีการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ใช้ดำเนินงานตามโครงการมีการปรึกษาหารือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และมีการนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ รองลงมา ได้แก่ มีการประสานงานให้หน่วยงาน ชุมชนร่วมมือและมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินน้อยที่สุด คือ แผนมีความยืดหยุ่นได้ตามสภาพการณ์ที่จำเป็น
5. การประเมินด้านผลผลิตโครงการ (P:Product Evaluation)
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้านผลผลิตโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของผล การประเมินสูงที่สุด ได้แก่ มีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียน การสอนและใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมา ได้แก่ นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในแหล่งเรียนรู้และการจัดเก็บเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

โพสต์โดย ลิลลี่ : [28 ก.ย. 2553]
อ่าน [1116] ไอพี : 125.24.73.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม