ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• คุณครูเพ็ญศรี แสนเภา ขอเผยแพร่ผลงานทงวิชาการด้วยคนนะคะ

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้สถานการณ์ปัญหา
หน่วย หมู่เฮาชาวคอนสาร
ผู้วิจัย นางเพ็ญศรี แสนเภา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้สถานการณ์ปัญหา หน่วย หมู่เฮาชาวคอนสาร และ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้สถานการณ์ปัญหา หน่วย หมู่เฮาชาว
คอนสาร มีสมมุติฐานของการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้สถานการณ์ปัญหา หน่วย หมู่เฮาชาวคอนสาร มีความสามารถด้านทักษะการแก้ปัญหาแตกต่างกัน
กลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กนักเรียนชาย-หญิง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีอายุระหว่าง 4 – 5 ปี โรงเรียนบ้านคอนสาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ( purposive sampling ) เพราะเป็นเด็กที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน และเป็นครูประจำชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหา จำนวน 24 แผน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์เด็ก
3) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมทักษะการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ ของเด็ก และแบบประเมินย่อยท้ายวงจร 4) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แบบประเมินความสามารถด้านทักษะการแก้ปัญหา นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel 2003 (Version 2008)
ผลการวิจัยพบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหา หน่วย หมู่เฮาชาวคอนสารในครั้งนี้ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป และ
4) ขั้นวัดผลประเมินผล จากการประเมินผลทักษะการแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ท้ายวงจรทั้ง 3 วงจร พบว่า
วงจรที่ 1 เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวม (X) เท่ากับ 18.81
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.20 คิดเป็นร้อยละ 78.36
วงจรที่ 2 เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวม (X) เท่ากับ 20.50
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.01 คิดเป็นร้อยละ 85.42
วงจรที่ 3 เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวม (X) เท่ากับ 22.72
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.05 คิดเป็นร้อยละ 94.68
การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหา หน่วย หมู่เฮาชาวคอนสาร มีค่าดัชนีความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน (ค่า IOC) เท่ากับ 0.91 ค่าประสิทธิภาพ E 1 / E 2 มีค่าเท่ากับ 86.15 / 80.23 เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด คือ E 1 / E 2 มีค่าเท่ากับ 80 / 80 ขึ้นไป และ
มีค่าดัชนีประสิทธิผล EI เท่ากับ 0.60
ผลการประเมินความสามารถด้านทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการทดลอง พบว่า
เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีคะแนนรวมก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 1,098 และ 1,733 มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X) เท่ากับ 30.50 และ 48.14 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.22 และ 6.06 คิดเป็นร้อยละ 50.83 และ 80.23 ตามลำดับ ผลการทดสอบค่า t - test มีค่า t เท่ากับ 29.63 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้

โพสต์โดย คุณครูเพ็ญศรี แสนเภา...คุณครู : [29 พ.ค. 2553]
อ่าน [916] ไอพี : 113.53.179.124
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม