ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้นิทานสร้างสรรค์การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่

การดำเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการใช้ชุดพัฒนาทักษะ การอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้นิทานสร้างสรรค์การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยการสร้าง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 42 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00 ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.77 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.75 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.92 2) แบบประเมินชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้นิทานสร้างสรรค์การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00 3) ชุดพัฒนาทักษะ การอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้นิทานสร้างสรรค์การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยทดลองใช้และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่าชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย จำนวน 6 ชุด มีความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.67 – 5.00 มีระดับความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้นิทานสร้างสรรค์การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ แบบสอบถามมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 ได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.21 – 0.77 และค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ 0.90 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น การหาประสิทธิภาพของ ชุดพัฒนาทักษะ และการทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้นิทานสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.21/81.55
2. หลังเรียนด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้นิทานสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้นิทานสร้างสรรค์การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยรวมและรายข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความเหมาะสมมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข และนักเรียนสามารถศึกษาชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนได้ด้วยตนเอง ตามลำดับ

โพสต์โดย นางสุดใจ ประแสง : [2 พ.ค. 2553]
อ่าน [949] ไอพี : 119.31.121.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม