ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้

การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคปัจจุบันดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทุกประเทศทั่วโลกมีการติดต่อสื่อสารถึงกัน และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มีการแข่งขันกันทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้เพื่อความเป็นผู้นำและความอยู่รอดในสังคมโลก ดังนั้นชาติบ้านเมืองจึงต้องการคนที่มีคุณภาพมาเป็นกำลังในการพัฒนา ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม โรงเรียนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดการศึกษาอบรม สนับสนุนให้เยาวชนให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลชุดการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนที่ใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ ชุดการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จำนวน 16 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ซึ่งมีอำนาจจำแนกตั้งแต่ .22 ถึง .68 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66 ถึง 1.00 และแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 83.92/86.19 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของชุดการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม มีค่าเท่ากับ .7817 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส42101 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน และเป็นไปตามเวลาที่กำหนด นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการดีขึ้น โดยเฉพาะด้านความขยัน และความประหยัด สอดคล้องกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมีวินัยนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุป การวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ อันได้แก่ ความขยัน ประหยัด ความซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ ได้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จึงเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมให้ดีขึ้นและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โพสต์โดย เฉลิมชาติ งาขาว : [15 เม.ย. 2553]
อ่าน [1321] ไอพี : 110.164.234.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม