ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านโสมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ชื่อผู้วิจัย : ทวน อินทร์งาม

บทคัดย่อ
การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านโสมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านโสมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 2)เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนเรียนรู้แบบโครงงาน ของบุคลากรโรงเรียนบ้านโสมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 3)เพื่อศึกษาผลการนำความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรโรงเรียนบ้านโสมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 4)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านโสมนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ตามแนวคิดของเคมมิส และ แมคทาคกาท (Kemmis & McTaggart) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย คือ บุคลากรโรงเรียนบ้านโสมน จำนวน 9 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 102 คน ประกอบด้วย ผู้ร่วมวิจัย 9 คน ผู้รับผิดชอบการพัฒนางานวิชาการโรงเรียน 3 คน นักเรียน จำนวน 90 คน กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านโสมน ก่อนพัฒนาบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับน้อย บุคลากรนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานน้อย ไม่มีความมั่นใจในตนเอง และเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เสียเวลามาก การให้นักเรียนทำโครงงานเป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนไม่มีโครงงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น
หลังการพัฒนาในวงรอบที่ 1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานระดับพอใช้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานได้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นที่พอใจ วงรอบที่ 2 ได้พัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องในวงรอบที่ 1 โดยการเพิ่มรอบความถี่การนิเทศ เน้นการนิเทศรายบุคคล เพิ่มกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โครงงานจากหน่วยงานอื่น เมื่อพัฒนาครบ 2 วงรอบ พบว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย = 4.25) มีความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (เฉลี่ย = 4.03) การนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย = 4.21) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานและสามารถปฏิบัติได้จริง บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านโสมน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (เฉลี่ย = 3.99)
โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามกระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศ สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมาก มีความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมาก บุคลากรนำความรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้แล้วนักเรียนสามารถทำโครงงานได้จริงมีผลงานชิ้นงานนักเรียนที่ปรากฏชัดเจน นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงานทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจากหน่วยงานอื่น นอกจากนี้บุคลากรและนักเรียนมีความเห็นด้วยกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ฝึกให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
โพสต์โดย ทวน อินทร์งาม : [10 เม.ย. 2553]
อ่าน [1191] ไอพี : 112.142.169.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม