ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนานิสัยรักการอ่านตามแนวทางพัฒนาสมอง (Brain-based Learning : BBL ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีชื่อเรื่อง การพัฒนานิสัยรักการอ่านตามแนวทางพัฒนาสมอง (Brain-based Learning : BBL)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ผู้วิจัย นางสุพรรณี เหล่านายอ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเซกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
ปีที่พิมพ์ 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคุณภาพ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) 3)ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนจากการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 132 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) จำนวน 15 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก เรื่องละ 1 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 15 ฉบับ 3) แบบประเมินคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 1 ฉบับ4) แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)การวิจัย ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 15 เรื่อง ของผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก” ( = 4.97 ; S.D. = 0.08)
2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน จากการทำแบบทดสอบหลังเรียน
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 8.61 คิดเป็นร้อยละ 86.10
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเซกา มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” ( = 4.75 ; S.D. = 0.51) นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน และผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน
มีความสามารถในการอ่าน มีทักษะการอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า อ่าน ด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทักษะการอ่านของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของผู้เรียนในการเรียนและการศึกษาหาความรู้ในระดับสูงขึ้นต่อไป

โพสต์โดย สุพรรณี เหล่านายอ : [10 เม.ย. 2553]
อ่าน [2072] ไอพี : 125.26.218.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม