ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)
ปีการศึกษา 2551
ผู้รายงาน นางสุภาภรณ์ ชูเปีย
ปีที่รายงาน 2553

การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ปีการศึกษา 2551 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตโดยประยุกต์รูปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ตรวจสอบโครงการและพัฒนาโครงการด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามลักษณะของโครงการที่ดี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ตลอดจน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าความเชื่อมั่น (- Coefficient) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยภาพรวมและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากและรายประเด็นการประเมินทุกประเด็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ใน 3 ด้าน พบว่า
4.1 ผลการประเมินผลการดำเนินโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
4.2 ผลการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4.3 ผลการประเมินการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยภาพรวมและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT Framework) โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เสนอแนะดังนี้
5.1 ด้านบริบท ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการในการพัฒนานักเรียน ควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับความบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน และควรมีการจัดทำสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลที่ชัดเจน และต่อเนื่อง
5.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรประสานงบบริจาคจากชุมชน หน่วยงานอื่น และโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมให้มากขึ้น ควรพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามลักษณะความบกพร่อง และพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับครูผู้สอนและครูประจำชั้นที่มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอยู่ในความรับผิดชอบ ควรจัดหาสื่อและเกมฝึกทักษะให้มากขึ้น และควรส่งเสริมให้ครูทุกคนให้ความสำคัญในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
5.3 ด้านกระบวนการ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชน ควรมีการติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจน และต่อเนื่อง ควรมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ และเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง
5.4 ด้านผลผลิต ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ครูควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้แสดงความสามารถร่วมกับนักเรียนปกติเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มายิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข

โพสต์โดย รองสุภาภรณ์ ชูเปีย : [6 เม.ย. 2553]
อ่าน [2618] ไอพี : 113.53.59.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม