ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดพื้นฐาน

หัวข้อรายงาน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ผู้รายงาน นางจริยา ทาหาญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านสังขะ
ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ ) มีเป้าหมายหลักคือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ควบคู่กับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปพร้อมๆกัน ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุของปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาที่เกิดจาก นักเรียน หลักสูตร เทคนิควิธีการสอน และวัตถุประสงค์ในการสอนของครู ตลอดทั้งปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและปัญหาที่สำคัญที่สุดคือปัญหาที่เกิดจากเทคนิควิธีการสอนและวัตถุประสงค์ในการสอนของครูกล่าวคือผู้สอนไม่ได้เน้นทักษะกระบวนการคิดเท่าที่ควร เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน ทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ ) ไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งตรงกับรายงานผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบแรก พบว่า ผลการประเมินมาตรฐานโดยรวม ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีความสามารถไม่เป็นที่พอใจ โดยเฉพาะความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรคิดไม่เป็นระบบ อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ผู้รายงานจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะด้านการคิด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดียิ่งขึ้น
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Food and Drink โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้คือ กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินการ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านสังขะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ มี 4 รายการ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ที่เน้นทักษะการคิดพื้นฐานจำนวน 15 แผนการเรียนรู้ โดยใช้เวลาสอนทั้งสิ้น จำนวน 16 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการคิดพื้นฐาน 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการสรุปย่อ และทักษะการจัดลำดับ
จำนวน 12 ชุด
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการได้รับการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียน
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการได้รับการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียน แล้วนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกหัดมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าสถิติ ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำมาเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผลการดำเนินการพบว่า
1. ความสามารถด้านทักษะการคิดพื้นฐานทั้ง 6 ทักษะ ทุกทักษะผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด คือ ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด คือ ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
3. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการได้รับการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานทั้ง 6 ทักษะ ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของครูผู้สอนกำหนดคือ มีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม
4. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียน พบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความคิดพื้นฐานมากขึ้นกว่าเดิม

โพสต์โดย จริยา ทาหาญ : [25 ก.พ. 2553]
อ่าน [1143] ไอพี : 61.7.191.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม