ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดมะเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รายงานการประเมินโครงการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดมะเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินโครงการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดมะเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการวิจัยเชิงการประเมิน (Evaluation Research) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบประยุกต์ซิปป์ (CIPPI Model) ซึ่งเป็นการประเมินใน 5 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบโดยใช้แบบประเมินโครงการ (Evaluate Form) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ประชากรของการประเมินโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดมะเดื่อ จำนวน 710 คน ซึ่งผลการวิจัยการประเมินโครงการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดมะเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามลำดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นว่าโครงการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดมะเดื่อโดยรวมด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินการในการดูแลนักเรียนของโรงเรียน และมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อโรงเรียน นักเรียนและชุมชนในสภาพสังคมปัจจุบันมากที่สุด รองลงมา คือ ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และวัตถุประสงค์โครงการมีความชัดเจนและมีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับการดำเนินงานของโครงการ ตามลำดับ
2. ด้านผลผลิต พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจัดสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดมะเดื่อ ด้านผลผลิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวเข้าสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ครูและนักเรียนมีการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่อันตรายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ตามลำดับ
3. ด้านผลกระทบ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่าโครงการจัดสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดมะเดื่อด้านผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โรงเรียนมีระบบงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างสำหรับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนและครูได้รับการดูแลในด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ที่ดี และนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ที่ดี ตามลำดับ
4. ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจัดสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดมะเดื่อ ด้านกระบวนการดำเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการจัดสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจนมากที่สุด รองลงมา คือ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลทุกกิจกรรม ในโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ตามลำดับ
5. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นว่าโครงการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดมะเดื่อในด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร /ครู/นักเรียนเห็นว่าระบบการบริหารงานของโครงการเอื้อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเหมาะสม และความเหมาะสมของวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ ตามลำดับ

โพสต์โดย นายสมศักดิ์ บุญนาค : [23 ก.พ. 2553]
อ่าน [1294] ไอพี : 61.90.251.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม