ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒

ผลงานวิชาการ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒
(ชุมชนนาข่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผู้ศึกษา นายสุรพล ศรีโสดาพล
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยระบบการประกันคุณภาพเป็นกลไกขับเคลื่อน จึงได้ตราไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ เป็นข้อสนเทศสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ในกรอบการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การดำเนินการ การรายงานผลการปฏิบัติ ใช้กระบวนการพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน การศึกษาระบบ (System Investigation) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) การนำระบบไปใช้ (System Implementation) และการดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ (System Maintenance and Review) ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ เคมมิส และแมกแท็กการ์ท (Kemmis and McTaggart) ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ (Spiral) แต่ละรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และ การสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษา ให้ข้อมูลหลัก (Research Participation) มีจำนวน 19 คนประกอบด้วยผู้ศึกษา และผู้ร่วมศึกษา จำนวน 18 คนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าวิชาการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูหัวหน้างานบริหารบุคคล จำนวน 1 คน ครูหัวหน้างานบริหารงบประมาณ จำนวน 1 คน ครูหัวหน้างานบริหารทั่วไป จำนวน 1 คน ครูประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 6 คน ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 6 คน ครูประจำชั้นปฐมวัย จำนวน 2 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) จำนวน 3 คน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุม และแบบบันทึกผลการนิเทศ การจัดกระทำและตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า (Triangulation) วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเด็นมารวบรวม และเรียบเรียงถ้อยคำในเชิงบรรยายหรือความเรียง
ผลการศึกษา พบว่า ด้านการศึกษาการเตรียมการ บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบงานประกันคุณภาพภายใน มีการจัดเก็บข้อมูลกระจัดกระจาย การสืบค้นล่าช้า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ตรงความต้องการ ด้านวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ไม่มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบัติการประจำปีไม่ได้นำไปใช้ดำเนินการอย่างจริงจัง ด้านการนำแผนประกันคุณภาพไปใช้ พบว่า ไม่มีการทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา บุคลากรไม่มีส่วนร่วม ใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้น้อย ไม่มีการนิเทศกำกับติดตามในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ทำให้บุคลากรเกิดความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพภายในทั้ง 3 ด้าน วิเคราะห์ระบบ ทำให้สามารถแยกขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ การใช้สารสนเทศสามารถนำระบบใหม่มาใช้สืบค้นง่าย การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงได้ร่วมกันพัฒนาในวงรอบที่ 2 ในเรื่องการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ทำให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษา เกิดความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลรักษาและตรวจสอบระบบได้
โดยสรุป การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒(ชุมชนนาข่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศและการประชุมปฏิบัติการ ทำให้ได้ระบบประกันคุณภาพภายใน บุคลากรมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน แต่ยังพบปัญหา การมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาของโรงเรียน ควรดำเนินการพัฒนาเพื่อขยายผลการปฏิบัติด้วยการประชุมปฏิบัติการเพื่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

โพสต์โดย นายสุรพล ศรีโสดาพล : [20 ต.ค. 2551]
อ่าน [1850] ไอพี : 118.174.114.52
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม