ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงายผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย
โดยการสอนซ่อมเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
ชื่อผู้รายงาน นางสุรีพร ยี่สารพัฒน์
ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องรู้จักปรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นั่นคือต้องมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนและเน้นการใช้สื่อการเรียนการสอน ผู้รายงานจึงได้ดำเนินการจัดทำชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับวัยและความต้องการของนักเรียน ผู้รายงานได้ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนโดยการสอนซ่อมเสริม ด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทยและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียน บ้านหนองกุงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย แผนการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 10 แผน 20 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.69 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ
การอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย จำนวน 10 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาปรากฏว่า
1. ชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 91.90/87.93 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้2. การสอนซ่อมเสริมด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยมี
ตัวชี้วัด คือ ก่อนการสอนซ่อมเสริมนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 27.52
หลังจากได้รับการสอนซ่อมเสริมแล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ย 35.17 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.13 และจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของแบบฝึกทักษะ ทั้ง 10 ชุด พบว่า ก่อนการพัฒนา ฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.97 หลังการพัฒนาฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.90 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 22.93 โดยนักเรียนจำนวน 29 คนผ่านเกณฑ์
ตามหลักการประเมินร้อยละ 80
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
การเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย ในการสอนซ่อมเสริมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 90.34
โดยสรุป การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถส่งเสริมกระบวนการทำงานของนักเรียนและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น นักเรียนกล้าแสดงออก มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักพัฒนาความคิดที่ได้จากการฝึกฝนการอ่านการเขียนนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้

โพสต์โดย นางสุรีพร ยี่สารพัฒน์ : [20 ต.ค. 2551]
อ่าน [2111] ไอพี : 125.26.235.85
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม