ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรง

ชื่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
แม่กน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนไทยวัฒนา
ประชารัฐ
ผู้วิจัย นางอรนุช มองพิมาย
หน่วยงาน โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กน ก่อนเรียนและหลังเรียน และสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผล และนำผลการวิจัย
ไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
แม่กน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
ผลการทดสอบระหว่างเรียน จากการทำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กน ได้คะแนนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.83 และคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 85.55 แสดงว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.83/85.55 ตาม เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนน
การทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.44 คะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.55 คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 46.11 แสดงว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/3 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สามารถทำให้นักเรียนกลุ่มอ่อนทั้ง 6 คน มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้น

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 หมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ช่วยกระตุ้นและเป็นสิ่งที่เร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการทำกิจกรรม มีส่วนร่วมและกล้าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สนองความต้องการของผู้เรียนและสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล
สรุปผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำที่ไม่
ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียน
ไทยวัฒนาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะ
มีประสิทธิภาพ 88.83/85.55 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.44 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.55 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 46.11 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรตัวสะกดแม่กน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 อยู่ในระดับมาก ถือว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น สนองความต้องการของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนได้ตามความมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และการวิจัยครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ทุกประการ


โพสต์โดย นางอรนุช มองพิมาย : [9 ธ.ค. 2552]
อ่าน [1370] ไอพี : 203.172.218.82
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม