ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

เรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ของเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้ศึกษา : นางศรีวรรณ ไชยชมภู
ครูชำนาญการ อันดับ ค.ศ. 2 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
อำเภอเมืองเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
ปีการศึกษา : 2551

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบผสมผสานที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 47 แผน กิจกรรมสร้างสรรค์แบบผสมผสาน จำนวน 47 กิจกรรม แบบบันทึกคะแนนวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 7 ด้าน คือ ด้านการปั้นวัสดุเป็นรูปต่าง ๆอย่างอิสระได้ โดยมีเค้าความจริงและมีรายละเอียด ด้านการวาดรูปตามแบบ ด้านการตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงและเส้นโค้ง ด้านการพับกระดาษตามรอยประทแยงมุม 3 ทบ ด้านการเทน้ำหรือทรายเต็มแก้วหรือกรอกใส่ขวด ด้านการวางบล็อกขนาด 1x1 นิ้ว เรียงซ้อนกันได้ประมาณ 10 ก้อน และด้านการใช้เชือกร้อยวัสดุ และแบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การศึกษาครั้งนี้ เริ่มด้วยผู้ศึกษาทำการประเมินก่อนการจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบบันทึกคะแนน วัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก การดำเนินการทดลองได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ แบบผสมผสานโดยผู้ศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเองใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) วันละ 40 นาที (เวลา 10.00 น. - 10.40 น) รวม 47 กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้ศึกษาทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่งโดยใช้แบบบันทึกคะแนนวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ชุดเดียวกับที่ได้ทำการวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนการทดลอง จากนั้นนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กเป็นรายด้าน และภาพรวม
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ หน่วยที่ 1 – 10 พบว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก เป็น 454.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 564 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยจากการวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรม เป็น 17.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21
2. ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนการจัดกิจกรรรมสร้างสรรค์ และหลังการจัด กิจกรรรมสร้างสรรค์ ในภาพรวม พบว่า ในภาพรวมก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย = 1.28 คิดเป็นร้อยละ 42.62 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย = 1.49 คิดเป็นร้อยละ 83.10 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ทุกด้าน คือ ด้านการปั้นวัสดุเป็นรูปต่าง ๆ อย่างอิสระได้โดยมีเค้าความจริง ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย = 1.25 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย = 2.35 มีพัฒนาการ ค่าเฉลี่ย = 1.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.24 ด้านการวาดรูปตามแบบได้ ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย = 1.20 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย = 2.50 ด้านการตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงและเส้นโค้งได้ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย = 1.00 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย = 1.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47 ด้านการพับกระดาษตามรอยประทแยงมุม 3 ทบได้ ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย = 1.20 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย = 0.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51 ด้านการเทน้ำหรือทรายเต็มแก้วหรือกรอกใส่ขวดได้ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย = 1.30 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย = 2.85 ด้านการวางบล็อก ขนาด 1x1 เรียงซ้อนกันได้ประมาณ 10 ก้อน ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย = 1.30 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย = 2.70
ด้านการใช้เชือกร้อยวัสดุได้ ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย = 1.70 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย = 3.00


โพสต์โดย ศรีวรรณ ไชยชมภู : [6 ธ.ค. 2552]
อ่าน [1132] ไอพี : 112.142.232.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม