ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาแบบเพื่อนคู่คิด Think-Pair-Share ที่มีต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

เรื่อง ผลการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาแบบเพื่อนคู่คิด Think-Pair-Share ที่มีต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2 - 3 ปี)

ผู้วิจัย นางขวัญทิพย์ วงศ์ษาปัน

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ปีที่เผยแพร่ 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาแบบเพื่อนคู่คิด Think-Pair-Share สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี) เปรียบเทียบความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี) และประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนของเด็ก กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กชั้นเตรียมอนุบาล(อายุ 2-3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาแบบเพื่อนคู่คิด Think-Pair-Share แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อการเรียนของเด็กปฐมวัยระดับเตรียมอนุบาล(อายุ 2-3 ปี) ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาแบบเพื่อนคู่คิด Think-Pair-Share วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย โดยใช้สถิติ The Wilcoxon matched – pairs signed – ranks test ผลการวิจัย พบว่า

1. แผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาแบบเพื่อนคู่คิด Think-Pair-Share ที่มีต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2–3 ปี) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.71/83.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. เด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาแบบเพื่อนคู่คิด Think-Pair-Share มีพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเฉลี่ยเท่ากับ 36.14 คิดเป็นร้อยละ 72.28 แปลว่า มีพัฒนาการระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 85.00 ด้านการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 74.93 ด้านเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 72.64 และด้านการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 64.11 ตามลำดับ โดยคะแนนพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี) มีแนวโน้มของพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. เด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาแบบเพื่อนคู่คิด Think-Pair-Share มีความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. เด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาแบบเพื่อนคู่คิด Think-Pair-Share มีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า เด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี) มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 14 ข้อ และมีความพึงพอใจระดับมาก 1 ข้อ เรียงลำดับความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เด็กชอบใจที่ครูคอยชื่นชมและให้กำลังใจ (= 4.9) เด็กสนใจกิจกรรมที่ครูชวนให้ทำอย่างหลากหลาย ( = 4.8) เด็กชอบใจที่ครูแนะนำให้ปรับปรุงการทำงาน (= 4.8) เด็กสนุกกับการได้ทำงานตามจินตนาการของตนเอง ( = 4.7) และเด็กชอบใจที่ได้โชว์ผลงานให้เพื่อนชื่นชม ( = 4.7) ตามลำดับ

โพสต์โดย ครูไทย : [27 ส.ค. 2563 เวลา 20:39 น.]
อ่าน [111] ไอพี : 184.22.162.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ