ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ร

ชื่อผลงาน : การประเมินผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

ผู้ประเมินโครงการ : ศิริพรรณ ติละกุล

ปีที่ประเมินโครงการ : 2562

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความสอดคล้องของบริบท โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2) ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 3) ประเมินความสอดคล้องของกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 4) ประเมินความเหมาะสมของผลผลิตโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ 5) ติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีการประยุกต์ใช้ตามรูปแบบการประเมินของ Daniel L. Stufflebeam (1966)

ในลักษณะแบบ CIPP ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในสถานศึกษาโดยพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อันประกอบไปด้วยกิจกรรมโครงการต่อเนื่องแบบ PDCA กับประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูล จำนวนรวมทั้งสิ้น 139 คน ประกอบด้วย 1) ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 85 คน 2) คณะวิทยากร จำนวน 24 คน 3) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 15 ชั้นเรียนๆ ละ 1 คน รวม จำนวน 15 คน และ 4) คณะผู้บริหาร จำนวน 15 คน โดยมีเครื่องมือเป็นแบบประเมินผลโครงการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฉบับที่ 2 สำหรับคณะวิทยากร ฉบับที่ 3 สำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และ ฉบับที่ 4 สำหรับคณะผู้บริหาร พร้อมกับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ประเมินโครงการ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เอส พี เอส เอส เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินโครงการ พบว่า ความสอดคล้องของบริบทโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมมีความสอดคล้อง อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก/ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย>= 3.51) ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก /ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย>= 3.51) ความสอดคล้องของกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมมีความสอดคล้อง อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด/ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และความเหมาะสมของผลผลิตตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด/ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นกับเจตคติของบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด

ในส่วนของผลติดตามประเมินผลความสำเร็จโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด มีความพึงพอใจที่มีต่อบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด และยังมีข้อเสนอแนะโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่าควรจะมีการดำเนินโครงการที่หลายหลากวิธีการที่ทันสมัยมากระตุ้นความเป็นครู สร้างระบบการมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่อง เพื่อแสดงพฤติกรรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจให้นำไปสู่แนวทางลดปัญหา พัฒนาคน เพิ่มผลงาน และสร้างคุณภาพจนสามารถรองรับการศึกษาแห่งอนาคตในยุคการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ได้

โพสต์โดย ผอ.พรรณ : [22 ส.ค. 2563 เวลา 08:34 น.]
อ่าน [268] ไอพี : 1.20.193.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ