ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชุดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย

กิจกรรม ภาพดีดีมีเรื่องเล่า

จุดประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษา

2. ร่วมสนทนากับเพื่อนและครูได้

3.ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุข

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน

2. ครูแนะนำภาพวาดแต่ละภาพให้เด็กฟังและให้เด็กเลือกกลุ่มละ 1 ภาพ

3. ให้เด็กแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าเรื่องจากภาพให้เพื่อนในกลุ่มฟัง

4. ตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าเรื่องจากภาพให้ครูและเพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียน

5. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพของเด็กแต่ละคนว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร

สื่อ

1. ภาพวาดขนาดใหญ่ (Big Book)

การประเมิน

1. วิธีวัด

สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2.เครื่องมือวัด / ประเมินผล

แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์การวัด / ประเมินผล

ใช้เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 3 ระดับ คือ 1 , 2 , 3

การนำไปใช้

1. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ 4 สาระ

2. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมทุกกลุ่มประสบการณ์

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษา

“กิจกรรมภาพดีดีมีเรื่องเล่า”

เลขที่ เข้าใจและเล่าเรื่องจากภาพได้ อธิบายความหมายของภาพได้ สื่อความหมายให้ผู้อื่นฟังได้ รวม เฉลี่ย สรุปผล

1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาได้อย่างมั่นใจ ( ดี )

ระดับ 2 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาได้โดยครูชี้นำ (พอใช้)

ระดับ 1 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาไม่ได้ (ปรับปรุง)

น้ำหนักคะแนน

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ดี

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมภาพดีดีมีเรื่องเล่า

ชุดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย

กิจกรรม เพื่อนจ๋าอยู่ไหนนะ

จุดประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษา

2. ร่วมสนทนากับเพื่อนและครูได้

3.ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุข

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ครูแนะนำหุ่นสวมศีรษะให้เด็ก ๆ ฟัง ให้เด็กบอกชื่อหุ่นสวมศีรษะที่ครูนำมาว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้าง

2. ครูอธิบายวิธีการทำกิจกรรมเพื่อนจ๋าอยู่ไหนนะ โดยให้เด็ก ๆ สวมหุ่นไว้ที่ศีรษะ

3. ให้เด็กแต่ละคนร้องเลียนเสียงสัตว์ตามที่ตนเองได้แล้วเรียกหาเพื่อนที่มีหุ่นสวมศีรษะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน

4. เมื่อตามหาเพื่อนได้ครบทุกกลุ่มแล้วให้เด็กแต่ละกลุ่มร้องเลียนเสียงสัตว์ในกุล่มของตนเอง

5. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่าง ๆ ว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร

สื่อ

1. หุ่นสวมศีรษะ (นก เป็ด ไก่ หมู วัว แพะ)

การประเมิน

1. วิธีวัด

สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2.เครื่องมือวัด / ประเมินผล

แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์การวัด / ประเมินผล

ใช้เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 3 ระดับ คือ 1 , 2 , 3

การนำไปใช้

1. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ 4 สาระ

2. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมประจำวัน

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษา

กิจกรรม “เพื่อนจ๋าอยู่ไหนนะ”

เลขที่ แสดงความรู้สึกที่มี

ต่อเสียงสัตว์ได้ เลียนเสียงสัตว์ได้ อธิบายความเหมือนและความต่างของเสียงสัตว์ได้ รวม เฉลี่ย สรุปผล

1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาได้อย่างมั่นใจ ( ดี )

ระดับ 2 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาได้โดยครูชี้นำ (พอใช้)

ระดับ1 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาไม่ได้ (ปรับปรุง)

น้ำหนักคะแนน

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ดี

ชุดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย

กิจกรรม วันทั้งเจ็ดแสนสนุก

จุดประสงค์

1.เพื่อการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษา

2. ร่วมสนทนากับเพื่อนและครูได้

3.ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุข

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับ 1 สัปดาห์ มีกี่วัน และชื่อของวันแต่ละวันมีอะไรบ้าง มีสีอะไรบ้าง

2. อาสาสมัครออกมาอ่านชื่อวันทั้ง 7 (สัปดาห์หนึ่ง มีเจ็ดวัน คือ หนึ่งวันอาทิตย์ สีแดง,สองวันจันทร์ สีเหลือง,สามวันอังคาร สีชมพู,สี่วันพุธ สีเขียว,ห้าวันพฤหัสบดี สีแสด,หกวันศุกร์ สีฟ้า,เจ็ดวันเสาร์ สีม่วง) โดยให้เพื่อน ๆ อ่านตาม

3. ครูอธิบายวิธีการทำกิจกรรมวันแสนสนุก โดยให้เด็ก ๆ 7 ถือแผ่นภาพสีประจำวัน

4. แบ่งกลุ่มเด็กที่เหลือกลุ่มละ 4 – 5 คน ครูแจกแผ่นป้ายชื่อวันทั้งเจ็ดและให้เข้าแถวตอน 1 แถว

5.ให้เด็กคนที่ถือแผ่นภาพสียืนห่างจากเพื่อนประมาณหนึ่งเมตรให้ชูแผ่นภาพสีขึ้นให้เพื่อนที่อยู่ตรงข้ามกันมองเห็น ครูให้สัญญาณให้เด็กคนที่ วิ่งไปต่อหลังคนที่ถือแผ่นภาพสีตรงกับป้ายชื่อวันที่ ตนเองถือ(ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน)

6. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับชื่อของวันทั้ง 7 ว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร

สื่อ

1. แผ่นภาพสีประจำวัน

2. ป้ายชื่อวันทั้ง 7

การประเมิน

1. วิธีวัด

สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2.เครื่องมือวัด / ประเมินผล

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาทางภาษา

3. เกณฑ์การวัด / ประเมินผล

ใช้เกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ คือ 1 , 2 , 3

การนำไปใช้

1. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ 4 สาระ

2. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมประจำวัน

แบบประเมินความสมารถทางพหุปัญญาด้านภาษา

กิจกรรม “วันทั้งเจ็ดแสนสนุก”

เลขที่ บอกชื่อวันทั้ง 7 ได้ สนทนาเกี่ยวกับวันทั้ง 7 พร้อมทั้งสีประจำวันได้ อธิบายความเหมือนและความต่างของวันและสีประจำวันได้ รวม เฉลี่ย สรุปผล

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1    9 3.00 ดี

2    9 3.00 ดี

3    9 3.00 ดี

4    8 2.67 ดี

5    9 3.00 ดี

6    9 3.00 ดี

7    8 2.67 ดี

8    9 3.00 ดี

9    8 2.67 ดี

10    8 2.67 ดี

11    8 2.67 ดี

12    8 2.67 ดี

13    8 2.67 ดี

14    8 2.67 ดี

15    9 3.00 ดี

16    8 2.67 ดี

17    9 3.00 ดี

18    8 2.67 ดี

19    9 3.00 ดี

20    8 2.67 ดี

รวม 93.88

เฉลี่ย 2.81

สรุปผล ดี

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาได้อย่างมั่นใจ ( ดี )

ระดับ 2 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาได้โดยครูชี้นำ (พอใช้)

ระดับ1 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาไม่ได้ (ปรับปรุง)

น้ำหนักคะแนน

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ดี

ชุดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย

กิจกรรม กระซิบนี้มีความหมาย

จุดประสงค์

1.เพื่อการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษา

2. ร่วมสนทนากับเพื่อนและครูได้

3. ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุข

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-8 คน แล้วให้เด็กยืนหรือนั่งต่อกันเป็นแถวและอธิบายวิธีการทำกิจกรรมกระซิบกระซิบให้เด็ก ๆ ฟังพร้อมให้อาสาสมัครออกมาสาธิตให้เพื่อน ๆ ดู

2. ครูนำภาพมาให้เด็กคนแรกดูแล้วให้กระซิบต่อคนที่สองไปถึงคนสุดท้ายและให้เด็กคนสุดท้ายบอกว่าคือภาพอะไร

3. ให้เด็กคนแรกคิดคำ แล้วกระซิบต่อคนที่สองไปถึงคนสุดท้าย และให้เด็กคนสุดท้ายบอกว่าเป็นคำว่าอะไรถ้ากลุ่มไหนตอบถูกก็ให้คนที่อยู่ท้ายสุดมานั่งข้างหน้าแล้วเริ่มเล่นต่อไป

4. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับความถูกต้องของคำระหว่างคนแรกและคนสุดท้าย พร้อมทั้งร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรให้ได้คำที่ถูกต้อง

สื่อ

1. บัตรภาพ (สุนัข สิงโต ปลาวาฬ , แอปเปิล แตงโม )

การประเมิน

1. วิธีวัด

สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2.เครื่องมือวัด / ประเมินผล

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาทางภาษา

3. เกณฑ์การวัด / ประเมินผล

ใช้เกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ คือ 1 , 2 , 3

การนำไปใช้

1. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ 4 สาระ

2. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมประจำวัน

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษา

กิจกรรม “กระซิบนี้มีความหมาย”

เลขที่ กระซิบให้ผู้อื่นเข้าใจได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมได้ อธิบายความเหมือนและความต่างของเสียงดังกับการกระซิบได้ รวม เฉลี่ย สรุปผล

1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาได้อย่างมั่นใจ ( ดี )

ระดับ 2 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาได้โดยครูชี้นำ (พอใช้)

ระดับ1 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาไม่ได้ (ปรับปรุง)

น้ำหนักคะแนน

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ดี

ชุดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย

กิจกรรม เสียงนี้มีภาพ

จุดประสงค์

1.เพื่อการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรี

2. ร่วมสนทนากับเพื่อนและครูได้

3. ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุข

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ครูแนะนำวิธีการจัดกิจกรรมโดยเปิดเพลงบรรเลงให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กใช้มือ/นิ้วมือลากเส้นอย่างอิสระในอากาศตามจังหวะของเพลงบรรเลง (ช้า-เร็ว)

2. เปิดเพลงให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กใช้สีเทียนลากเส้นอย่างอิสระในกระดาษ เมื่อเพลงจบเด็กสามารถวาดภาพหรือระบายสีเพิ่มเติมให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้นได้

3. ให้เด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพที่เด็กวาด

4. ให้อาสาสมัครออกมาถามคำถามเพื่อน ๆ และให้เด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพวาดของตนเอง

สื่อ

1.สีเทียน

2. กระดาษ

3. เพลงบรรเลงที่มีจังหวะช้า/จังหวะเร็ว

การประเมิน

1. วิธีวัด

สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2.เครื่องมือวัด / ประเมินผล

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาทางดนตรี

3. เกณฑ์การวัด / ประเมินผล

ใช้เกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ คือ 1 , 2 , 3

การนำไปใช้

1. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ 4 สาระ

2. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมประจำวัน

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรี

กิจกรรม “เสียงนี้มีภาพ”

เลขที่ แสดงความรู้สึกเป็นภาพวาดได้ มีทักษะในการฟังได้ อธิบายความหมายของภาพที่ตนเองวาดได้ รวม เฉลี่ย สรุปผล

1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีได้อย่างมั่นใจ ( ดี )

ระดับ 2 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีได้โดยครูชี้นำ (พอใช้)

ระดับ1 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีไม่ได้ (ปรับปรุง)

น้ำหนักคะแนน

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ดี

ชุดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย

กิจกรรม เสียงจ๋ามาจากตัวฉัน

จุดประสงค์

1.เพื่อการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรี

2. ร่วมสนทนากับเพื่อนและครูได้

3. ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุข

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับชื่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและให้เด็กบอกว่าส่วนใดของร่างกายที่ทำให้เกิดเสียงได้ เช่น ตบมือ ตบตัก มือตีเข่า ดีดนิ้ว เป่าปาก ฯลฯ

2. ให้เด็กคิดและทำเสียงที่เกิดจากอวัยวะในร่างกายของตนเองตามจังหวะช้า – เร็ว ตามเสียงเพลงบรรเลงที่ครูเปิด

3. ให้เด็กเข้าแถวเป็นวงกลมเดินไปทำเสียงไปตามเสียงเพลงบรรเลงที่ครูเปิด

4. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเสียงที่เกิดจากอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายของเด็กแต่ละคนว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร

สื่อ

1.เพลงบรรเลงที่มีจังหวะช้า/จังหวะเร็ว

การประเมิน

1. วิธีวัด

สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2.เครื่องมือวัด / ประเมินผล

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาทางดนตรี

3. เกณฑ์การวัด / ประเมินผล

ใช้เกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ คือ 1 , 2 , 3

การนำไปใช้

1. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ 4 สาระ

2. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมประจำวัน

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรี

กิจกรรม “เสียงจ๋ามาจากตัวฉัน”

เลขที่ ทำท่าทางตามจินตนาการให้เกิดเสียงได้ คิดและทำเสียงที่เกิดจากอวัยวะต่าง ๆได้ อธิบายความเหมือนและความต่างของเสียง ต่าง ๆได้ รวม เฉลี่ย สรุปผล

1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีได้อย่างมั่นใจ ( ดี )

ระดับ 2 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีได้โดยครูชี้นำ (พอใช้)

ระดับ1 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีไม่ได้ (ปรับปรุง)

น้ำหนักคะแนน

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ดี

ชุดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย

กิจกรรม แม่ลูกผูกพัน

จุดประสงค์

1.เพื่อการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรี

2. ร่วมสนทนากับเพื่อนและครูได้

3. ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุข

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ให้เด็กคาดที่คาดศีรษะรูปสัตว์ต่างๆ (แม่ไก่ – ลูกไก่ , แม่เป็ด – ลูกเป็ด,แม่หมู – ลูกหมู,แม่แมว – ลูกแมว,แม่นก – ลูกนก)

2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามเสียงเพลงลูกสัตว์ เมื่อเพลงหยุด ครูชูรูปภาพแม่สัตว์มา 1 ชนิด แล้วให้เด็กที่คาดศีรษะรูปสัตว์ชนิดนั้นเดินมาหาแม่ที่ยืนรออยู่หน้าชั้นเรียน

3. ปฏิบัติกิจกรรมต่อโดยเปลี่ยนเป็นรูปแม่สัตว์ชนิดอื่น

สื่อ

1. ที่คาดศีรษะรูปลูกสัตว์ชนิดต่างๆ

2. รูปภาพแม่สัตว์,ลูกสัตว์(แม่ไก่ – ลูกไก่ , แม่เป็ด – ลูกเป็ด,แม่หมู – ลูกหมู,แม่แมว – ลูกแมว,แม่นก – ลูกนก)

3. เพลงลูกสัตว์

การประเมิน

1. วิธีวัด

สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2.เครื่องมือวัด / ประเมินผล

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาทางดนตรี

3. เกณฑ์การวัด / ประเมินผล

ใช้เกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ คือ 1 , 2 , 3

การนำไปใช้

1. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ 4 สาระ

2. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมประจำวัน

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรี

กิจกรรม “แม่ลูกผูกพัน”

เลขที่ แสดงความรู้สึกที่มี

ต่อเสียงสัตว์ได้ ฝึกทักษะการฟังและเลียนเสียงสัตว์ได้ อธิบายความเหมือนและความต่างของเสียงสัตว์ได้ รวม เฉลี่ย สรุปผล

1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีได้อย่างมั่นใจ ( ดี )

ระดับ 2 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีได้โดยครูชี้นำ (พอใช้)

ระดับ1 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีไม่ได้ (ปรับปรุง)

น้ำหนักคะแนน

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ดี

ชุดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย

กิจกรรม สุขนี้มีแต่เสียง

จุดประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรี

2. ร่วมสนทนากับเพื่อนและครูได้

3. ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุข

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ครูสนทนากับเด็กเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายที่สัมพันธ์กับจังหวะ

2. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราที่สามารถนำมาทำให้เกิดเสียงได้

3. ครูแนะนำอุปกรณ์และให้เด็กบอกชื่ออุปกรณ์เหล่านั้น ให้เด็กทดลองใช้มือบีบกระป๋องน้ำอัดลมใช้ไม้เคาะกระป๋องน้ำอัดลม เขย่าขวดพลาสติกที่มีลูกปัด เมล็ดถั่วเขียว ลูกแก้ว เพื่อทำให้เกิดเสียง

4. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนให้เด็ก ครูแจกอุปกรณ์ในการทำให้เกิดเสียงและให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามเสียงเพลง

5. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เกิดเสียง

สื่อ

1. กระป๋องน้ำอัดลม ไม้ ขวดพลาสติก ลูกปัด เมล็ดถั่วเขียว ลูกแก้ว

2. เพลงบรรเลงที่มีจังหวะช้า-เร็ว

การประเมิน

1. วิธีวัด

สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2.เครื่องมือวัด / ประเมินผล

แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์การวัด / ประเมินผล

ใช้เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 3 ระดับ คือ 1 , 2 , 3

การนำไปใช้

1. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ 4 สาระ

2. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมประจำวัน

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรี

กิจกรรม “สุขนี้มีแต่เสียง”

เลขที่ บอกวิธีที่ทำให้เกิดเสียงโดยใช้อุปกรณ์ได้ เข้าใจและวิเคราะห์เสียงได้ อธิบายความเหมือนและความต่างของเสียง

ต่าง ๆ ได้ รวม เฉลี่ย สรุปผล

1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีได้อย่างมั่นใจ ( ดี )

ระดับ 2 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีได้โดยครูชี้นำ (พอใช้)

ระดับ1 คะแนนหมายถึง เด็กแสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีไม่ได้ (ปรับปรุง)

น้ำหนักคะแนน

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ดี

โพสต์โดย อ๋อย : [27 ก.ค. 2562 เวลา 08:03 น.]
อ่าน [216] ไอพี : 223.206.241.76
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ