ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระเพิ่มเติม รายวิชาการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระเพิ่มเติม รายวิชาการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้

ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุนทียภาพทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้วิจัย นายพิหาร ยิ้มจอหอ

โรงเรียน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระเพิ่มเติม

รายวิชาการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุนทียภาพทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระเพิ่มเติม รายวิชาการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้

ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุนทียภาพทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาสาระเพิ่มเติม รายวิชาการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุนทียภาพทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสาระเพิ่มเติม รายวิชา

การวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุนทียภาพทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 41 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 40 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรสถานศึกษา สาระเพิ่มเติม รายวิชาการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมสุนทียภาพทางศิลปะ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามคุณลักษณะสุนทรียภาพทางศิลปะ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร และ 5) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X-bar ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test แบบ Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและต้องการให้มีการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาสาระเพิ่มเติม รายวิชาการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุนทียภาพ

ทางศิลปะ โดยจัดให้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2. ได้หลักสูตรสถานศึกษา สาระเพิ่มเติม รายวิชาการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมสุนทียภาพทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีองค์ประกอบ คือ 1) หลักการ

2) จุดหมาย 3) ผลการเรียนรู้ 4) คำอธิบายรายวิชา 5) โครงสร้างรายวิชา 6) ขอบข่ายสาระการเรียนรู้

7) เวลาเรียน 8) แนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 9) สื่อการเรียนรู้ 10) การวัด

และประเมินผล 11) หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 หน่วย 12) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน 13) เอกสาร

ประกอบการสอน จำนวน 9 ชุด ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการนำหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม พบว่า

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ตระหนักและเห็นคุณค่า

ของการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีเจตคติที่ดีต่อการวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้แหล่งเรียนรู้

ในท้องถิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีการพัฒนา

คุณลักษณะสุนทรียภาพทางศิลปะสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะสุนทรียภาพทางศิลปะหลังการใช้หลักสูตร

สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย พิหาร : [25 ก.ค. 2562 เวลา 14:51 น.]
อ่าน [344] ไอพี : 183.89.74.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ