ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว โดยใช้เทคนิค KWLH Plus

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว

โดยใช้เทคนิค KWLH Plus

ชื่อผู้วิจัย นางสาวนฤมล คงทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

จังหวัดพังงา

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า โดยใช้เทคนิค KWLH Plus มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว โดยมีจำนวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มขึ้นไป และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWLH Plus กลุ่มเป้าหมายที่ใช้วิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ห้อง 4/1 จำนวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เครื่องมือมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561จำนวน 7 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-experimental Design) โดยใช้รูปแบบกลุ่มที่มีการทดสอบหลังเรียน (One-Shot Case Study) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้

สรุปผลการวิจัย

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า โดยมีจำนวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus จากคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม คือ 21 คะแนน พบว่านักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 มีจำนวน 23 คน ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ มีจำนวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษผ่านคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มขึ้นไป

จากวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x ̅ = 4.24, S.D = 0.65)

โพสต์โดย Molly : [26 เม.ย. 2562 เวลา 09:13 น.]
อ่าน [353] ไอพี : 49.237.204.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ