ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคำบง รายวิชา คณิตศาสตร์พื

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคำบง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 1) เพื่อผลิตและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านคำบง รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม, การคูณ หาร
จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านคำบง รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม,การคูณ หาร จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม โดยใช้บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านคำบง ที่มีต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม,การคูณ หาร จำนวนเต็ม และการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ้านคำบง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม,การคูณ หาร จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม ซึ่งผู้สร้างได้ศึกษาตามจุดประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร ผ่านการหาค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น จำนวน 3 เรื่องๆ ละ 20 ข้อ บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม,การคูณ หาร จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ จำนวน 8 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบที (t -test Dependent) และ การหาค่าความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์
ผลการศึกษา พบว่า
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านคำบง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101
เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม,การคูณ หาร จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม ระหว่างการใช้และภายหลังการใช้บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ เสร็จสิ้นแล้ว มีประสิทธิภาพ
(E 1/ E2) 81.28/93.05
2) การเปรียบเทียบ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทุกเรื่อง
มีความก้าวหน้า +2.35 (ผลต่างระหว่างก่อนเรียน 16.26 คะแนน หลังเรียน 18.61 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) และเมื่อพิจารณาทุกเรื่อง มีความก้าวหน้า อยู่ระหว่าง + 2.13
ถึง + 2.50 และ การเปรียบเทียบ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคะแนนเต็ม 20
คะแนน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.26 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 18.61 คะแนน ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่นคือ บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนบ้านคำบง ที่มีต่อบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม,การคูณ หาร จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม รวมทุกเรื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54) เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ( มีค่าระหว่าง 4.50 – 4.58)

โพสต์โดย นายบุญสนอง สุปัญญา : [17 ก.ย. 2552]
อ่าน [1154] ไอพี : 119.31.29.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม