ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม

ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1)

ผู้รายงาน นางสาวนะภา เสนสาย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เสร้างกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านเพื่อทักษะทางสังคมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่2 โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1) ด้วยกิจกรรมการเล่นพื้นบ้าน และ3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่2 โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่นพื้นบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 17 คน คัดเลือกโดยคัดเลือกโดยวิธีเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลากโดยมีหน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ กิจกรรมการเล่นพื้นบ้านจำนวน 18 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ถือว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่นพื้นบ้าน จำนวน 19 แผน ที่ผ่านการตรวจหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ถือว่าแผนการจัดประสบการณ์มีความสอดคล้องเหมาะสมมาก แบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยมีจำนวน 6 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างระดับพฤติกรรมกับจุดประสงค์อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

จากการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1)ที่ได้รับจากการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมการเล่นพื้นบ้าน สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กชั้น

อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1) ตามเกณฑ์ 80/80 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 95.70/96.08

2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1) มีคะแนน

ทักษะทางสังคมอยู่ในระดับ ดี

3. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1) หลังการจัดกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านมีคะแนนทักษะทางสังคมเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นพื้นบ้าน ทั้งทักษะทางสังคมรายด้าน และทักษะทางสังคมโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยได้เนื่องจากการเล่นถือเป็นหัวใจสำคัญของเด็กและยังช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กในหลาย ๆด้านด้วยกัน ทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านปัญญา ด้านภาษา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ตลอดจนพัฒนาการทางด้านจิตใจ เด็ก ๆจะเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยผ่านการเล่นอันเป็นธรรมชาติการเรียนรู้ของพวกเขากิจกรรมดังกล่าวนอกจากเด็กจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังเกิดการเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันกฎกติกา มารยาทในการเล่น ท้องถิ่นแวดล้อมรอบตัวเด็กควบคู่กันด้วย

โพสต์โดย นะ : [2 ธ.ค. 2561 เวลา 18:54 น.]
อ่าน [563] ไอพี : 58.10.144.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ