ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้น

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้น

ผู้ศึกษา นางภาริณี ผ่องแผ้ว

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยกระบวนการ 6 ขั้น วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ของครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกกอนการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้น 2) เพื่อศึกษาผลการจัดทําแผนการเรียนรูของครูหลังการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้น 3) เพื่อศึกษาผลการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนของครูหลังการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้น 4) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมของ ผู้เรียนหลังการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้น และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้น ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลของการส่งเสริมครูด้านการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดวยกระบวนการ 6 ขั้นที่ผู้วิจัยนํามาปฏิบัติได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความตระหนัก ขั้นที่ 2 กําหนดแนวทางการส่งเสริมครูด้านการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่ 3 ส่งเสริมครูให้มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่ 4 จัดครูพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่ 5 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอ ขั้นที่ 6 สงเสริมครูให้ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนใน ตำแหน่ง ครู ปีการศึกษา 2559 จํานวน 18 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1. แบบประเมินตนเองด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน 2. แบบประเมินตนเอง

ด้านความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน 3. แบบประเมินคุณภาพการจัดทําแผนการเรียนรู้ 4. แบบประเมินคุณภาพด้านกระบวนการจัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนมี 3 ชุดคือ ชุดที่ 1 ประเมินกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และกําหนดชื่อเรื่องการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิภายในสถานศึกษา จํานวน 3 ท่าน ชุดที่ 2 กลุ่มเป้าหมายประเมินตนเองด้านกระบวนการจัดทําเครื่องมือและขั้นทดลองใช้ ชุดที่ 3 กลุ่มเป้าหมายประเมินตนเองด้าน กระบวนการการจัดทําเอกสารผลงานวิจัยในชั้นเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐานใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการทดสอบค่าที (t – test)

ผลการวิจัย

1. ครูมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนหลังการส่งเสริมครูด้านการพัฒนาการ

วิจัยในชั้นเรียนด้วย กระบวนการ 6 ขั้นสูงกว่าก่อนการส่งเสริมด้านการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ของครูหลังการส่งเสริมครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้วย

กระบวนการ 6 ขั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี

3. การจัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูหลังการส่งเสริมครูด้านการพัฒนาการวิจัยใน

ชั้นเรียนด้วยกระบวนการ 6 ขั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี

4. ผู้เรียนมีการส่งเสริมในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมด้านต่างๆในทางที่ดีขึ้น

5. ครูมีความพึงพอใจต่่อการวิจัยในชั้นเรียนหลังการส่งเสริมครูด้านการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการ 6 ขั้นสูงกว่าก่อนการส่งเสริมด้านการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

โพสต์โดย ภา : [4 ก.ย. 2561 เวลา 13:35 น.]
อ่าน [576] ไอพี : 110.168.61.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ