ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย จำแนกรายด้านและภาพรวม และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบ การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อน-หลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทยจำแนกรายด้านและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน ตัวแปร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 รายการ คือ ทักษะการนับและแสดงจำนวน ทักษะการเปรียบเทียบทักษะการเรียงลำดับ และ ทักษะการบอกตำแหน่ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 27 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 27 แผน แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ชุด เก็บรวบรวมข้อมูลก่อน-หลัง การจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย ด้วยแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และรวบรวมข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมด้วย แบบสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลตามแผน การจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยค่าสถิติเฉลี่ย (µ)และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ) วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมจากข้อมูล ก่อน-หลังด้วยสถิติร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวมที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย ระหว่างการจัดกิจกรรมมีพัฒนาการดีขึ้นทุกๆ สัปดาห์ 9 สัปดาห์ ในสัปดาห์แรกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทุกคนมีการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย และประเมินพัฒนาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ทุกพฤติกรรมที่ศึกษา (1.45, 1.55, 1.49, 1.49 และ 1.50ตามลำดับ ) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 มีการจัดกิจกรรมต่อไปอีก ผลการประเมินพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์ และในสัปดาห์ที่ 2 มีการพัฒนาอยู่ในระดับพอใช้ทุกพฤติกรรม ได้แก่ ทักษะการนับและแสดงค่าจำนวน ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการเรียงลำดับ และทักษะการบอกตำแหน่ง และพฤติกรรมโดยรวม (2.10, 2.07, 2.10, 2.07 และ 2.09 ตามลำดับ) จากนั้นทุกพฤติกรรมที่ศึกษาก็มีผลพัฒนาดีขึ้นตลอดเวลาที่มีการจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ จนถึงสัปดาห์สุดท้ายที่มีการจัดกิจกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (2.90, 2.87, 2.93, 2.93 และ 2.91 ตามลำดับ)

2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทำการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดย แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พบว่า หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย นักเรียนมีคะแนนรายพฤติกรรม ทั้ง 4 รายการ คือ ทักษะการนับและแสดงจำนวน ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการเรียงลำดับ และ ทักษะการบอกตำแหน่งและภาพรวม (4.50, 4.70, 4.70, 4.60 และ 4.63 ตามลำดับ) สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย (1.80, 2.20, 2.00, 2.20 และ2.05 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาถึงผลต่างของคะแนนทั้ง 2 ส่วน ผลปรากฏว่า มีความแตกต่างกันทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม ดังนี้ ทักษะการนับและแสดงจำนวน มีความแตกต่างกัน 2.70 คิดเป็นร้อยละ 54.00 ทักษะการเปรียบเทียบ มีความแตกต่างกัน 2.50 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ทักษะการเรียงลำดับ มีความแตกต่างกัน 2.70 คิดเป็นร้อยละ 54.00 ทักษะการบอกตำแหน่ง มีความแตกต่างกัน 2.40 คิดเป็นร้อยละ 48.00 และในภาพรวม มีความแตกต่างกัน 2.58 คิดเป็นร้อยละ 51.50 แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้ กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นของเด็กไทย ซึ่งเปรียบเทียบทุกพฤติกรรมและภาพรวม

โพสต์โดย จิตต์ : [13 มิ.ย. 2561 เวลา 07:59 น.]
อ่าน [278] ไอพี : 118.172.245.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม