ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง นาฏยศิลป์ลีลาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง นาฏยศิลป์ลีลาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนภูเขียว

ชื่อผู้ศึกษา นางปารัชญ์ เรียกจำรัส

สถานศึกษา โรงเรียนภูเขียว

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม นาฏยศิลป์ลีลาไทย ศ 23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง นาฏยศิลป์ลีลาไทย จำนวน 4 เล่ม ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนรายวิชา

ศ 23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เกิดจากการใช้ชุดกิจกรรม เรื่องนาฏยศิลป์ลีลาไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเขียว 2 ปีการศึกษา 2) เพื่อพัฒนาชุดการกิจกรรม เรื่องนาฏยศิลป์ลีลาไทยสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเขียว ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70 / 70

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน เรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่องนาฏยศิลป์ลีลาไทยสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเขียว

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม เรื่องนาฏยศิลป์ลีลาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเขียว

วิธีดำเนินการศึกษา ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 ห้องเรียน จำนวน 251 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนภูเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 49 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นห้องที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอนรายวิชา ศิลปะพื้นฐาน ศ 23102 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรม เรื่อง นาฏยศิลป์ลีลาไทย จำนวน 4 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรม นาฏยศิลป์ลีลาไทย รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ศ 23102 จำนวน 15 แผน ข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ 4 ตัวเลือก

(3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม นาฏยศิลป์ลีลาไทย โดยมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

สติถิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง นาฏยศิลป์ลีลาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิของกระบวนการ(E1) และประสิทธิภาพของผลลัพท์ (E2) โดย E1 = 82.20 E2 = 87.75 มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (70/70) แสดงว่า ชุดกิจกรรม นาฏยศิลป์ลีลาไทย มีประสิทธิภาพและเมื่อพิจารณาในภาพรวมชุดกิจกรรม นาฏยศิลป์ลีลาไทย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม นาฏยศิลป์ลีลาไทย ก่อนและหลังเรียนพบว่า ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.5

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ ชุดกิจกรรม นาฏยศิลป์ลีลาไทย ร้อยละ 86.37 มีความพึงพอใจ

ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง นาฏยศิลป์ลีลาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บ่งชี้ให้เห็นว่าเป็น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระวิชาอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

โพสต์โดย ครูใบเตย : [11 มิ.ย. 2561 เวลา 15:45 น.]
อ่าน [952] ไอพี : 223.24.173.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ