ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมโดยจัดกิจกรรมเกมการละเล่น ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมโดยจัดกิจกรรมเกมการละเล่น ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฏร์ประสานมิตร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้ศึกษา : นายสง่า ฟองย้อย

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคม โดยจัดกิจกรรมเกมการละเล่น ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) และเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางสังคมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการละเล่น ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฏร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 7 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่น จำนวน 30 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการละเล่น จำนวน 30 กิจกรรมและแบบสังเกตความพร้อมทางสังคม ได้แก่ การเล่นเกมร่วมกันเป็นกลุ่ม การปฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกม การรู้จักเป็นผู้นำผู้ตามและการรอคอยตามลำดับก่อนหลัง มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการสังเกตความพร้อมทางสังคมก่อนจัดกิจกรรมเกมการละเล่น โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความพร้อมทางสังคมที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมและสังเกตความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัยจนครบ 30 กิจกรรม จึงทำการสังเกตหลังการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นโดยใช้แบบสังเกตความพร้อมทางสังคมชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าร้อยละ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความพร้อมทางสังคม ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม

ผลการศึกษา พบว่า

1. ความพร้อมทางสังคม ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการละเล่น จำนวน 10 สัปดาห์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สูงขึ้นทุกสัปดาห์ กล่าวคือ สัปดาห์ที่ 1-10 มีคะแนนเฉลี่ย 1.86 2.07 2.21 2.50 2.68 2.75 2.82 2.89 2.96 3.00 ตามลำดับแสดงให้เห็นว่าความพร้อมทางสังคม มีการพัฒนาที่สูงขึ้นทุกสัปดาห์เมื่อจำแนกความพร้อมทางสังคมเป็นรายด้าน สัปดาห์ที่ 1-10 พบว่า การเล่นเกมร่วมกันเป็นกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 2.29 2.43 2.71 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ตามลำดับ ผลการพัฒนาในลักษณะที่เพิ่มขึ้นและคงที่ การปฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกมมีคะแนนเฉลี่ย 1.71 2.00 2.29 2.43 2.43 2.57 2.57 2.86 3.00 3.00 ตามลำดับ ผลการพัฒนา

ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นและคงที่ การรู้จักเป็นผู้นำผู้ตาม มีคะแนนเฉลี่ย 1.86 2.00 2.29 2.43 2.57 2.71 3.00 3.00 3.00 3.00 ตามลำดับ ผลการพัฒนาในลักษณะที่เพิ่มขึ้นและคงที่ และการรอคอยตามลำดับก่อนหลัง มีคะแนนเฉลี่ย 1.86 2.00 2.14 2.43 2.71 2.71 2.71 2.71 2.86 3.00 ตามลำดับผลการพัฒนาในลักษณะที่เพิ่มขึ้น คงที่และเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าความพร้อมทางสังคมมีผลการพัฒนาในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. ความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5ปี) โดยจัดกิจกรรมเกมการละเล่นจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่น คือ การเล่นเกมร่วมกันเป็นกลุ่ม หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.86 ความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ย 1.14 คิดเป็นร้อยละ 38 การปฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกม หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.57 ความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ย 1.43 คิดเป็นร้อยละ 47.67 การรู้จักเป็นผู้นำผู้ตาม หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.71 ความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ย 1.29 คิดเป็นร้อยละ 43 และการรอคอยตามลำดับก่อนหลัง หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.71 ความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ย 1.29 คิดเป็นร้อยละ 43 โดยภาพรวม ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.71 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.29 คิดเป็นร้อยละ 43 แสดงให้เห็นว่าความพร้อมทางสังคมก่อนและหลังแตกต่างกันโดยหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่น

โพสต์โดย สง่า : [7 พ.ค. 2561 เวลา 09:12 น.]
อ่าน [542] ไอพี : 119.42.105.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ