ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคานวณรหัสวิชา 2204 – 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณรหัสวิชา 2204 – 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ชื่อผู้ศึกษา นางพรรณี หอมใจมั่น

ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทาการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204 -2103 เทียบกับเกณฑ์ 80 / 80

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204 -2103

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204 -2103

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204 -2103 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204 -2103 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ห้อง 2/1 จานวน 23 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก

ผลการศึกษา

1. เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมตารางคา นวณ รหัสวิชา 2204 -2103ได้ค่าเฉลี่ย

E1 / E2 เท่ากับ 82.56 / 80.92 ดังนั้น เป็นไปตามสมมุติฐานและเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 / 80 แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204 -2103 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีประสิทธิภาพ สามารถนา ไปใช้เพื่อประกอบการสอนและเป็นต้นแบบในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้

2. ความคิดเห็นของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัส

วิชา 2204 -2103ในภาพรวม ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204 -2103 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.52 )และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

2.1 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้และใบงาน อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของครูที่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหาวิชาครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา ( x̄ = 4.82 ) ส่วนความคิดเห็นของครูเห็นด้วยน้อยที่สุด ได้แก่ สานวนภาษาที่ใช้ในเอกสารประกอบการสอนอ่านเข้าใจง่าย ( x̄ = 4.09) แต่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

2.2 ด้านแบบฝึกหัดและใบมอบหมายงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.60) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของครูที่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ คา ถามมีความยากง่าย เหมาะสมกับระดับนักเรียน ( x̄ = 4.82 ) ส่วนความคิดเห็นของครูเห็นด้วยน้อยที่สุด ได้แก่ คำถามมีสำนวนภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย ( x̄ = 4.36) แต่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

2.3 ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.73) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกข้อ

3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมตารางคำนวณรหัสวิชา 2204 -2103 อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูใช้วิธีการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทา ให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ได้ดีขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด( x̄ = 4.83) ส่วนเอกสารประกอบการสอน ทา ให้นักเรียนสามารถนา ไปศึกษาค้นคว้าได้ นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ( x̄ = 4.35) แต่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย น้อย : [29 มี.ค. 2561 เวลา 10:00 น.]
อ่าน [542] ไอพี : 183.88.216.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ