ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัด

น่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย : นางนภาพร นุปิง

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดน่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดน่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดน่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดน่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจใน

การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดน่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดน่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดย t-test

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดน่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัย

พัฒนามีประสิทธิภาพ 89.35/88.57 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดน่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01)

3. ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดน่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

(x̄ = 2.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ชุดแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ (x̄ = 2.86) รองลงมา ได้แก่ ชุดแบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (x̄ = 2.83) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน (x̄ = 2.60) โดยมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ยเท่ากับ 0.44 ซึ่งแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และเป็นไปตามสมมติฐาน

คำสำคัญ: ทักษะการอ่าน, การอ่านภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร, ความเข้าใจ, ข้อมูลท้องถิ่น

โพสต์โดย ส้ม : [28 มี.ค. 2561 เวลา 14:16 น.]
อ่าน [584] ไอพี : 118.173.83.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ