ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย ชั้นป

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เรื่อง การอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวมยุรี ปากดี

ปีที่ศึกษาค้นคว้า พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการประสบปัญหาในเรื่องนักเรียนส่วนใหญ่ใช้สำนวนและคำพังเพย

ไม่ถูกต้องเพราะเนื้อหาที่เรียนมีความหลากหลายจึงยากที่จะจดจำ ตลอดจนนักเรียนยังขาดทักษะ

ทางภาษา ขาดการฝึกฝน ไม่เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ทำให้การติดต่อสื่อสาร

ไม่มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความมุ่งหมาย 3 ประการ

คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน

สำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษา

ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน

และการเขียนสำนวนและคำพังเพย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาสีใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด

เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย

และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าร้อยละ

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

1. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน

สำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 92.56/88.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดขึ้น

2. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน

สำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.81 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 81

3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อยู่ในระดับ มากที่สุด

กล่าวโดยสรุป แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดขึ้น นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจในการเรียนด้วย

แบบฝึกทักษะอยู่ในระดับ มากที่สุด ดังนั้น แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง

การอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จึงมีประสิทธิภาพที่สามารถใช้เป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน นำไปสู่การจดจำเนื้อหาได้แม่นยำ และจำได้นาน ทั้งนี้เพราะแบบฝึกทักษะที่สร้าง

และพัฒนาขึ้น มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในบทเรียน ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง

อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติซ้ำ ทำบ่อย ๆ ในเรื่องเดียวกัน ตลอดจนนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ประการสำคัญคือ นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะด้านการอ่านและการเขียนสำนวนและคำพังเพย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปได้อีกด้วย

โพสต์โดย มยุรี ปากดี : [23 มี.ค. 2561 เวลา 19:13 น.]
อ่าน [988] ไอพี : 223.24.176.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ