ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความร่วมมือ กลุ่มสาระ

ชื่อเรื่อง : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความร่วมมือ กลุ่มสาระ

ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้วิจัย : นางสาวสร้อยกัญญา โพธิสมภาพวงษ์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)

ที่ปรึกษา : นางสาวสุวิชา พวงจันทร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความร่วมมือ กลุ่มสาระปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความร่วมมือ กลุ่มสาระปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ด้านความร่วมมือ และเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านความร่วมมือ กลุ่มสาระปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความร่วมมือ กลุ่มสาระปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้จำนวน 29 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความร่วมมือ กลุ่มสาระปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 32 แผน แบบประเมินพฤติกรรมความร่วมมือของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การเคารพกฎกติกาในการเล่นเกม ด้านที่ 2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขณะเล่นเกม ด้านที่ 3 การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีขณะเล่นเกม

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความร่วมมือ กลุ่มสาระปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ( ) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( ) เท่ากับ 83.37/84.84 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความร่วมมือเพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความร่วมมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ( ), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การพัฒนาการ ด้านความร่วมมือ กลุ่มสาระปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความร่วมมือ กลุ่มสาระปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้จำแนกรายสัปดาห์ของการเคารพกฎกติการวมทุกสัปดาห์อยู่ในระดับมากที่สุด( =3.09, =0.59) และเมื่อพิจารณาเป็นสัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า สัปดาห์ที่ 10 นิทานนกน้อยกับหลังคาบ้านกับ เกมต่อภาพมหัศจรรย์ ( =3.82, =0.39) รองลงมาคือ สัปดาห์ที่ 9 นิทานปลูกปลาน้อยกับ เกมเก็บดาวบนฟ้า ( =3.73, =0.46) และสัปดาห์ที่ 8 นิทานจักรยานสามัคคีกับเกมรถไฟ ( =3.55, =0.60) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้

1. ควรมีการยืดหยุ่นระยะเวลาและให้เวลาในการปรับตัวของเด็กปฐมวัยที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ควรมีการบังคับให้ทำตามแบบ

2. ในการส่งเสริมให้เด็กได้คิดวางแผนและควรใช้เทคนิคการพูดที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการวางแผนร่วมกัน 3. ควรมีการสังเกตเด็กตลอดช่วงระยะเวลาในการทดลอง

4. การสังเกตรายละเอียดพฤติกรรมย่อยโดยมีจำนวนข้อของพฤติกรรมมากจะทำให้เห็นความแตกต่างของพฤติกรรม

ข้อเสนอแนะในการทำการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมในด้านอื่น ๆ ในสภาพจริงในห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

2. ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษากับพฤติกรรมในด้านอื่น ๆ เช่น การแก้ปัญหา การตัดสินใจ คุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมนอกเหนือจาก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนิทานและเกมการศึกษา เช่น กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านอื่น ๆ เป็นต้น

โพสต์โดย su : [19 มี.ค. 2561 เวลา 12:44 น.]
อ่าน [937] ไอพี : 125.26.144.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ