ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน(Derivative of Function) รายวิชาทักษะคำ

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of Function) ตามแผนการเรียนที่ผู้รายงานได้เรียบเรียงขึ้นได้หรือไม่ (2) พัฒนาและสร้างเอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of Function) รายวิชาทักษะคำนวณ 3 ค32203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน รายวิชาทักษะคำนวณ 3 ค32203 (4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of Function) รายวิชาทักษะคำนวณ 3 ค32203 (6) เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาทฤษฎีฟิสิกส์ ว32206 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ตามหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน ได้มาโดยการเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of Function) รายวิชาทักษะคำนวณ 3 ค32203

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านทดลองใช้ การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 70/70 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น (2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 22 ข้อ และแบบทดสอบประจำหน่วยย่อยที่ 1 – 5 จำนวน 21 ข้อ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of Function)

การดำเนินการใช้เอกสารประกอบการเรียน ผู้รายงานให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วจึงดำเนินการให้ผู้เรียนศึกษาและทำใบกิจกรรม/ใบงาน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 5 หน่วยย่อยที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เมื่อเรียนจบแต่ละหน่วยย่อยแล้วให้ทดสอบประจำแต่ละหน่วยย่อย รวม 5 หน่วยย่อย และเมื่อเรียนครบทั้ง 5 หน่วยย่อยแล้วให้ผู้เรียนทำการทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาทดสอบมาวิเคราะห์ (1) หาจำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ โดยใช้สถิติทดสอบ Z (2) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ (4) หาดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน และ (5) หาความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการดำเนินการพบว่า

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2559 มีความสามารถเพียงพอในการเรียนเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of Function) ตามแผนการเรียนที่ผู้รายงานได้เรียบเรียงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of Function) รายวิชาทักษะคำนวณ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 75.45/74.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3) คะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4). ดัชนีประสิทธิผล (E.I) มีค่าเท่ากับ 0.6557 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.57

5). ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of Function) รายวิชาทักษะคำนวณ 3 ค32203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ

โพสต์โดย กุล : [13 ส.ค. 2560 เวลา 18:28 น.]
อ่าน [1066] ไอพี : 180.180.157.39
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ