ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครมีความมุ่งหมาย คือ1) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร2)เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครโดยดำเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” ซึ่งดำเนินการระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน 15 คน และนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จำนวน 130 คน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ ผลการวิจัยตามความมุ่งหมายการวิจัย 1.ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครพบว่า รูปแบบการบริหารที่พัฒนาขึ้นนี้ มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย1)การวางแผน (Planning)2)การบริหารงานบุคคล (Staffing)3)การจัดทำหลักสูตร (Curriculum)4)การนำหลักสูตรไปใช้ (Implementations) 5)การนิเทศ ติดตาม (Supervising) 6)การประเมินผล (Evaluating)โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความเป็นไปได้ในการนำไปสู่การปฏิบัติในระดับ ค่อนข้างมากทั้ง 2 ด้าน2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครสรุปผลได้ ดังนี้(1)นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอกุดบากปีการศึกษา 2557-2558ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้“บ้านแม่พิมพ์” มีคุณภาพผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวม 70.9 คะแนน โดยได้คะแนนสูงที่สุดในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาข้อที่ 4 รองลงมา คือ ข้อที่ 3 ส่วนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 และข้อที่ 7 มีนักศึกษามีผลการเรียน “ผ่าน” จำนวน 129 คน คิดเป็น 99.23%ซึ่งเกินเป้าหมายที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ (2)ครูผู้สอนทั้ง 15 คน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดในขั้นที่ 3 การจัดทำหลักสูตร (Curriculum) รองลงมา ได้แก่ ขั้นที่ 4 การนำหลักสูตรไปใช้ (Implementations) ขั้นที่ 6 การประเมินผล (Evaluating) (3)นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครระดับค่อนข้างมาก โดยนักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเอง สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพได้ สรุปผลการวิจัยได้ว่า รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านแม่พิมพ์” สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ มีคุณภาพเหมาะสม และสามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนดได้จริง

โพสต์โดย โปรแต้ม : [27 เม.ย. 2560 เวลา 10:58 น.]
อ่าน [958] ไอพี : 223.205.199.236
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ