ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ที่

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย

ชื่อผู้ศึกษา : ธิดารัตน์ ฮงประยูร

ปีการศึกษา : 2558

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย และเพื่อเปรียบเทียบผลของการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย จำนวน 30 กิจกรรม 2) แผนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วยหน่วยการเรียน 10 หน่วย ๆ ละ 3 แผน รวมทั้งหมด 30 แผน และ3) แบบสังเกตพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย การปฏิบัติตามข้อตกลง การรอคอยตามลำดับก่อน-หลัง และการเป็นผู้นำผู้ตาม และการเล่นร่วมกับผู้อื่น ใช้ประเมินก่อนจัดกิจกรรม(O )ระหว่างการจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ และหลังจัดกิจกรรม (O ) หลังจากเด็กปฏิบัติกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม โดยใช้แบบสังเกตชุดเดียวกัน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาของการใช้กิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ วันละ 40 นาที ในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง ตั้งแต่เวลา 11.00-11.40 น. เมื่อทำการประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมแล้วจากนั้นนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมทางด้านสังคมทุกช่วงสัปดาห์และก่อนหลังการจัดกิจกรรมเป็นรายด้านและภาพรวม

ผลการศึกษาพบว่า

1. พบว่าคะแนนพัฒนาการความพร้อมทางด้านสังคมระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 6.10 คิดเป็นร้อยละ 50.83 สัปดาห์ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7.29 คิดเป็นร้อยละ 60.75 สัปดาห์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7.61 คิดเป็นร้อยละ 63.44 สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 8.00 คิดเป็นร้อยละ 66.67 สัปดาห์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.00 คิดเป็นร้อยละ 75.00 สัปดาห์ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.48 คิดเป็นร้อยละ 79.03 สัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.84 คิดเป็นร้อยละ 81.99 สัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10.77 คิดเป็นร้อยละ 89.78 สัปดาห์ที่ 9 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 11.32 คิดเป็นร้อยละ 94.35 และสัปดาห์ที่ 10 มีค่าเฉลี่ยคงที่เป็น 11.48 คิดเป็นร้อยละ 95.70 รวมทั้ง 10 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย 90.90 คิดเป็นร้อยละ 75.75 ซึ่งผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของโดยภาพรวมหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย มีคะแนนพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคมโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 11.71 คิดเป็นร้อยละ 97.58 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย มีค่าเฉลี่ย 5.90 คิดเป็นร้อยละ 49.17

สรุปผลค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคมก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยแตกต่างกัน โดยหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ มีคะแนนพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 11.71 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5.90 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ธิดารัตน์ ฮงประยูร : [10 เม.ย. 2560 เวลา 11:01 น.]
อ่าน [535] ไอพี : 118.175.220.171
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ