ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรรู้ สาระการพัฒนาสังคม วิชาสังคมศึกษ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรรู้

สาระการพัฒนาสังคม วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา สค11001

ระดับประถมศึกษา

ชื่อผู้ศึกษา นางพนิดา พลธรรม

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจัตุรัส จังหวดชัยภูมิ

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่ศึกษา ปี พ.ศ. 2559

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรรู้ สาระการพัฒนาสังคม วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา สค11001 ระดับประถมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรรู้ สาระการพัฒนาสังคม วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา สค11001 ระดับประถมศึกษา และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรรู้ สาระการพัฒนาสังคม วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา สค11001 ระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 40 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาประสิทธิภาพแบบ E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 วิเคราะห์โดยใช้สูตร t-test Dependent เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียน และการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เรียน

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรรู้ สาระการพัฒนาสังคม

วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา สค11001 ระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 82.36/85.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรรู้ สาระการพัฒนาสังคม วิชาสังคมศึกษารหัสวิชา สค11001 ระดับประถมศึกษา พบว่า ผลการเรียนของผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย

ที่ควรรู้ สาระการพัฒนาสังคม วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา สค11001 ระดับประถมศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านกายภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา และด้านประเมินผล ตามลำดับ ส่วนด้านสื่อบทเรียนสำเร็จรูป มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

3.1 ด้านกายภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรรู้

สาระการพัฒนาสังคม วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา สค11001 ระดับประถมศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม และความเหมาะสมของจำนวนหน่วยการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร อยู่ในระดับมากที่สุด และความสะดวกในการนำไปใช้ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนความเหมาะสมของภาพประกอบ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก

3.2 ด้านเนื้อหาของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรรู้

สาระการพัฒนาสังคม วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา สค11001 ระดับประถมศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม

โพสต์โดย : [10 ม.ค. 2560 เวลา 23:03 น.]
อ่าน [669] ไอพี : 203.158.109.129
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ