ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ผู้วิจัย นายเอกชัย ไก่แก้ว

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ปีที่วิจัย 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 3105-2010 วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน 10 หน่วย 2) เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 3105-2010 วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน 10 หน่วย 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 100 ข้อ เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือกโดยได้ทำการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.43 - 0.78 มีค่าผลเฉลี่ย 0.55 ค่าอำนาจจำแนก (D) ระหว่าง 0.20 - 0.50 มีค่าผลเฉลี่ย เท่ากับ 0.30 และมีค่าความเชื่อมั่น (rtt) เท่ากับ 0.716 5) แบบประเมินความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน และ 6) แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยผ่านการทดลองใช้และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 คือ 81.42/81.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

3. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เอกสารประกอบ การสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 จำนวน 13 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.82

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 22 คน มีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.61

สรุปได้ว่าเอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมานั้นเป็นเอกสารประกอบการสอน ที่นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา วิชาที่เรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ครูผู้สอนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย ekchai kaikaew : [15 ต.ค. 2559 เวลา 13:39 น.]
อ่าน [787] ไอพี : 202.29.233.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ