ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการใช้โครงการสวนผักลอยฟ้าในการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่

ชื่อผู้ศึกษา : อุษณีย์ เลื่อนลอย

สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง

ปีการศึกษา : 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการจัดการศึกษาโดยใช้

โครงการสวนผักลอยฟ้าในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เพื่อจัดท า

รูปแบบการใช้โครงการสวนผักลอยฟ้าในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม

มหาชัยชุมพล เพื่อทดลองใช้รูปแบบการใช้โครงการสวนผักลอยฟ้าในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และเพื่อประเมินรูปแบบการใช้โครงการสวนผักลอยฟ้าในการ

จัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพ

การบริหารจัดการ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 10 คน และครูโรงเรียนเทศบาล

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 10 คน โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือครูทั้งหมดในโรงเรียน

จ านวน 36 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ในปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด จ านวน 658 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบกรอกคะแนน

ตัวชี้วัดที่บูรณาการกับโครงการสวนผักลอยฟ้า ปีการศึกษา 2556-2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และแบบบันทึกการสัมภาษณ์คณะครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนั้น ต้องได้รับการปรับปรุงในด้าน

การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต

คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

มีวิจารณญาน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน์ และผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการใช้

โครงการสวนผักลอยฟ้าในการจัดการเรียนการสอน

2. รูปแบบการใช้โครงการสวนผักลอยฟ้าในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม

มหาชัยชุมพล เทศบาลนครระยอง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดความต้องการ ก าหนด

โครงการ ประเมินความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาและมาตรฐานต่างๆ ที่ก ากับการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล กระจายอ านาจสู่ฝ่ายบริหารด้านต่างๆ บูรณาการเข้าสู่การจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผู้เรียน

3. ผลการทดลองใช้ รูปแบบการใช้โครงการสวนผักลอยฟ้าในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เทศบาลนครระยอง พบว่า

3.1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียน

เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รายมาตรฐานที่เลือกน ามาบูรณาการปรับปรุงโดยใช้โครงการสวนผัก

ลอยฟ้า ในปีการศึกษา 2557 สูงกว่าปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นปีที่ผู้วิจัยเริ่มวิเคราะห์ปัญหา

3.2 ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในตัวชี้วัดที่บูรณาการกับโครงการสวนผักลอยฟ้าสูงกว่าปีการศึกษา 2556

4. ผลประเมินรูปแบบการใช้โครงการสวนผักลอยฟ้าในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน

เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด

โพสต์โดย ตุ๊ : [30 ส.ค. 2558 เวลา 17:12 น.]
อ่าน [576] ไอพี : 223.204.241.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม