ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เกมการศึกษา

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เกมการศึกษา

ชื่อผู้ศึกษา : นางชุรดา อินทรัตน์

หน่วยงานที่สังกัด : โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ปีการศึกษา : 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เกมการศึกษา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 5-6 ปี ในห้อง 1 ถึง ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 127 คน กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาเป็นการใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ซึ่งเด็กทั้ง 4 ห้องมีพัฒนาการไม่แตกต่างกัน โดยผู้ศึกษากำหนดเกณฑ์กลุ่มตัวอย่าง ใช้ห้องเรียนที่ ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยคู่มือการใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง จำนวน 40 แผน คู่มือแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และแบบสังเกตพฤติกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลในรูปตารางประกอบคำบรรยายและแผนภูมิประกอบคำบรรยาย สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. เด็กมีคะแนนทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ระหว่างจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้นตามลำดับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 10 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน กล่าวคือ คะแนนในภาพรวมสัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.36 (ร้อยละ45.33) และสัปดาห์ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 2.90 (ร้อยละ96.67) ด้านจำนวน สัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.28 (ร้อยละ42.71) และสัปดาห์ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 2.88 (ร้อยละ95.83) ด้านการเรียง

ลำดับเหตุการณ์ สัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.50 (ร้อยละ50.00) และสัปดาห์ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 3.00 (ร้อยละ100) ด้านเรขาคณิต สัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.44 (ร้อยละ47.92) และสัปดาห์ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 2.92 (ร้อยละ97.40) ด้านแบบรูป สัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.20 (ร้อยละ40.10) และสัปดาห์ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 2.75 (ร้อยละ91.67)

2. เด็กมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้าน กล่าวคือ ในภาพรวม เด็กมีคะแนนทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 270.75 (ร้อยละ 56.41) หลังจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 412.25 (ร้อยละ 85.89) ความก้าวหน้าคะแนนเฉลี่ย 141.50 (ร้อยละ29.48) แยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านจำนวน เด็กมีคะแนนก่อนจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 8.09 (ร้อยละ 53.96) หลังจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 12.59 (ร้อยละ 83.96) ความก้าวหน้าคะแนนเฉลี่ย 4.50 (ร้อยละ30.00) ด้านการเรียงลำดับเหตุการณ์ เด็กมีคะแนนก่อนจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 8.69 (ร้อยละ 57.92) หลังจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 13.38 (ร้อยละ 89.17) ความก้าวหน้าคะแนนเฉลี่ย 4.69 (ร้อยละ31.25) ด้านเรขาคณิต เด็กมีคะแนนก่อนจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 8.75 (ร้อยละ 58.33) หลังจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 13.06 (ร้อยละ 7.08) ความก้าวหน้าคะแนนเฉลี่ย 4.31 (ร้อยละ28.75) ด้านแบบรูป เด็กมีคะแนนก่อนจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 8.31(ร้อยละ 55.42) หลังจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 12.50 (ร้อยละ 83.33) ความก้าวหน้าคะแนนเฉลี่ย 4.19 (ร้อยละ27.92) นั่นคือ เด็กมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทุกด้าน

โพสต์โดย ชุรดา : [26 ก.ค. 2558 เวลา 09:17 น.]
อ่าน [506] ไอพี : 49.49.22.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม