ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้น ป.2

งานศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา การะเกด กันทะเขียว

ตำแหน่งครู ครูชำนาญการ

พัฒนาแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) อำเภอลอง จังหวัดแพร่จำนวน 1 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น13 คน

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาที่นำมาสร้างแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่าน จำนวน 7 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง 1) สนุกกับพยัญชนะ 2)เพลิดเพลินกับไตรยางศ์ 3) สระน่ารู้ 4) สนุกกับมาตราตัวสะกด 5) สนุกกับวรรณยุกต์ 6) สนุกกับอักษรนำ 7) สนุกกับอักษรควบ ผู้ศึกษาใช้เวลาการจัดการเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 26 คาบๆ ละ 60 นาทีและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80จำนวน30 ข้อทำการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาทีจากนั้นนำผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังเรียนจากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง 1) สนุกกับพยัญชนะ 2)เพลิดเพลินกับไตรยางศ์ 3) สระน่ารู้ 4) สนุกกับมาตราตัวสะกด 5) สนุกกับวรรณยุกต์ 6) สนุกกับอักษรนำ 7) สนุกกับอักษรควบ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 26แผนๆ ละ1 คาบๆ ละ60 นาทีซึ่งประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการทดสอบภาคสนามสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ สูงกว่า 80/80โดยมีค่าเท่ากับ 84.59/81.79

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยจากแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ35.07 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 24.64 ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 10.43

3. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ0.6581แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น0.6791หรือคิดเป็นร้อยละ 67.91เมื่อเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านชุดภาษาพาสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่าน นิทานพื้นบ้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

โพสต์โดย jojoob : [1 ก.พ. 2558 เวลา 11:31 น.]
อ่าน [692] ไอพี : 58.8.93.232
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม