ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนฯ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model
ปีที่ศึกษา : 2555
ผู้ศึกษาและรายงาน : กนกดาว เดชก้อง
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่งประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
การประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้ประชากรได้แก่คณะครู จำนวน 51 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 24 คน นักเรียน จำนวน 718 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 718 คน รวมทั้งสิ้น 1,526 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสอบถามปลายเปิด จำนวน 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ ฉบับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประเมิน และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการ หาคุณภาพเครื่องโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ 0.80 – 1.00 ทั้ง 2 ฉบับจากนั้นหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) กับผู้ทดลองเครื่องมือจำนวน 30 ชุด พบว่าแบบสอบถามฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9944 ส่วนแบบสอบถามฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9335 และเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.20 เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัย และด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.47 / 0.27 , 4.42/0.21 , 4.39/0.26 และ 4.41/0.23 ตามลำดับ ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน 3) ผลการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model พบปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องการมีส่วนร่วมในการดูแล และปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีแก่นักเรียนในระหว่างอยู่ที่บ้าน การให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรมอย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของการจัดทำเอกสารต่างๆ และการดำเนินกิจกรรม และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษากิจกรรมได้ร่วมกันทำเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี

โพสต์โดย tik : [18 เม.ย. 2557 เวลา 12:20 น.]
อ่าน [604] ไอพี : 1.10.214.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม