ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ประสิทธิภาพการดำเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านโพนทา อำเภอท่าตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

บทคัดย่อ
รายงานการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการดำเนินงานการควบคุมภายใน ของโรงเรียน
บ้านโพนทา อำเภอท่าตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ปีการศึกษา 2555 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ของโรงเรียนบ้านโพนทา ปีการศึกษา 2555 ตามการประเมินของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านโพนทา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนบ้านโพนทา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบบประเมินระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียน บ้านโพนทา ปีการศึกษา 2555 ตามการประเมินของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านโพนทา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ตอบแบบประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านโพนทา ปีการศึกษา 2555 และตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .84 การวิเคราะห์ข้อมูล โดย 1)ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ 2) ข้อมูลเชิงปริมาณโดยทำการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้าน
โพนทา อำเภอท่าตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 1) การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 2) ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 3)นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 4)ความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 5)ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 6)การจัดโครงสร้าง
ขององค์กร มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง และโดยรวมด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
ด้านการประเมินความเสี่ยง 7) การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 8)การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 9) การระบุความเสี่ยงมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 10) การวิเคราะห์ความเสี่ยง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 11)การบริหารความเสี่ยงในช่วงของการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพในระดับ
ปานกลาง และโดยรวมด้านการประเมินความเสี่ยง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
ด้านกิจกรรมการควบคุม 12) หลักการทั่วไป มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 13) การควบคุมทั่วไป มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 14) กิจกรรมการควบคุม มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง และโดยรวมด้านกิจกรรมการควบคุม มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
ด้านการควบคุมทั่วไป 15) การบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 16) การควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 17) การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 18)การพัฒนาปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบงาน มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 19) การควบคุมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 20) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 21) ความต่อเนื่องของการบริการ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง และโดยรวมด้านการควบคุมทั่วไป มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
ด้านการควบคุมระบบงาน 22 )การควบคุมการอนุมัติ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 23) การควบคุมความครบถ้วน มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 24) การควบคุมความถูกต้อง มีประสิทธิภาพในระดับมาก 25) การควบคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมประมวลผล และแฟ้มข้อมูล มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง และโดยรวมด้านการควบคุมระบบงาน มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 26 )สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 27) การสื่อสารในโรงเรียน มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง และโดยรวมด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
ด้านการติดตามประเมินผล 28)การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 29)การประเมินผลรายครั้ง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 30)การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง และโดยรวมด้านการติดตามประเมินผล มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง

โพสต์โดย likhit009 : [15 ก.ค. 2556 เวลา 13:38 น.]
อ่าน [713] ไอพี : 101.51.231.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม