ความทรงจำจาก
ฐานข้อมูลเก่า
(2551-2552)

 หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

อรุโณทัย ใจมั่น

บุญไทย พานะเวช

นางอรทัย เจริญราช

สุนิสา ศรีสาคร

สมบูรณ์ จันทสิงห์

ขวัญเรือน สายชายเพ็ชร

นางรัชนี จันทร์สมัคร

ชาญณรงค์ หามะฤทธิ์

สังวาลย์ หอมรื่น

เสมียน เรืองตังญาน

นางสาวปวีณา แหวนนาค

ทัศนีย์ เกิดกล้า

พงษ์ลดา สารัส

มุกดา วิชา

นางศิริวัลย์ ธนาพุฒิกร

บุญสม อินทร์สอน

ดวงแข อักษรานุชาต

สมปอง จันทคง

ประยุทธ งามสกุล

น.ส.ณัฐชา มังกะลัง

ลิ้นจี่ พิบูลศิลป์

อภิชาติ จุลพันธ์

สุชาติ นิลอาท

ธนพนธ์ จันทร์เสนา

ณัฐพล คำเบ้า

สุรางค์รัตน์ คงบำรุง

ศริยา เพ็ชรแก้ว

สุภาพ วิเศษศรี

นางสาวยุวดี หมื่นเพชร

อาภรณ์ แอแดง

 

สมาชิกใหม่
สายทอง จงศรี
ประจวบคีรีขันธ์
อานง ใจแน่น
ลำปาง
กาญจนา คงแก้ว
นครศรีธรรมราช
นางวิไลภรณ์ วันลังกา
แพร่
นางพัชรินทร์ เมืองมูล
เชียงราย
โสภณ พรหมแก้ว
เชียงใหม่
นางจิราพร บุญทองกุล
สุราษฎร์ธานี
นางสิริพร วงษ์คงดี
สุราษฎร์ธานี
กฤชดา หนองตะไกร
ปราจีนบุรี
กฤติธี ไชยสาร
เชียงใหม่
นางสาวสุภาพร เครือแสง
ศีรสะเกษ
ชนัญชิตา ไวสู้ศึก
มุกดาหาร
นางสาวนิตติยา ศรีโสภา
ศีรสะเกษ
เอกชัย ไพโรจน์
พัทลุง
นางชมัยพร วงศ์กองแก้ว
สุราษฎร์ธานี

สมาชิกทั้งหมด ( 129121 )


suwaibah2527

jukree63

kusol007

charineejum

sakultiwaporn

Thitaporn2519

surichaiteacher

viyada2279

hoossana2

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [2824/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1300/0]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [151/0]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการปฏิบัติขลุ่ยไทย สาระที่ 2 ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - พรทวี คงเจริญ-11 ม.ค. 2563 [596/0]
ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงพิมพ์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรสาคร - ผศ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์-20 พ.ย. 2562 [1630/0]
เผยแพร่รายงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) - จีวัน-17 พ.ย. 2562 [363/0]
ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (3ขวบ) - คำพูน-20 ต.ค. 2562 [1086/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย