⛱ เริ่ม ลงทะเบียนจองได้ทันที ส่วนชำระการจองนั้นก่อนการอบรม 15 วัน ระยะที่ 1

Workshop การจัดทำผลงานทางวิชาการ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 Step by Step รุ่นที่ 6-13 มีไฟล์ word ว 21/60 และ 3 ด้าน 13 ตชว.PLC ครบจัดทำได้ทันที แจกให้ผู้อบรมทุกท่าน

⏰ โดยลงทะเบียนการสมัครทาง Link ผ่าน Google form ด้านล่าง

https://forms.gle/C2KT1LMajGwBVE5n9