ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > แต่งตั้ง ผศ.-รศ. 89 ราย

แต่งตั้ง ผศ.-รศ. 89 ราย

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2558 เปิดอ่าน : 14,475 ครั้ง

Advertisement


☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

แต่งตั้ง ผศ.-รศ. 89 ราย

Advertisement

ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2558 (2/2)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น คือ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 60 ราย รองศาสตราจารย์ 29 ราย ศาสตราจารย์ 13 ราย และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 1 ราย


การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน 89 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 60 ราย แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 33 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 13 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 29 ราย แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 25 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 ราย ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. น.ส.ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สถาปัตยกรรม
2. น.ส.ปาหนัน เริงสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จุลชีววิทยา
3. นายไพรัช ตั้งพระประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
4. นางทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5. นส.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
6. ผศ.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ รองศาสตราจารย์ / ดุริยางคศิลป์
7. ผศ.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8. ผศ.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง รองศาสตราจารย์ / ภาษาไทย
9. ผศ.พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ค รองศาสตราจารย์ / เศรษฐศาสตร์
10. ผศ.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีปิโตรเคมี
11. ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมโยธา
12. ผศ.อังคีร์ ศรีภคากร รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
13. ผศ.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ รองศาสตราจารย์ / การประกันภัย
14. ผศ.วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. นายอภิชาต ตะลุณเพธย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เศรษฐศาสตร์เกษตร
16. น.ส.วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศึกษาศาสตร์
17. นางอำไพ ทองธีรภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สถิติ
18. ผศ.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ / เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. นายอนุชา แสงรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
20. น.ส.ขนิษฐา หมู่โสภิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีชีวภาพ
21. นางลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การพยาบาล
22. นายพีรพงศ์ กุประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตกรรมหัตถการ
23. นส.รัตนภรณ์ ลีสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จุลชีววิทยา
24. นส.ปิยะดา ส่งเสริมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พิษวิทยา
25. ผศ.สุวรรณี วิษณุโยธิน รองศาสตราจารย์ / กุมารเวชศาสตร์
26. ผศ.วัณทนา ศิริธราธิวัตร รองศาสตราจารย์ / กายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27. นายสุชาติ หินมะลิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
28. ผศ.อาทิตย์ พวงมะลิ รองศาสตราจารย์ / กายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. นางสุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
30. น.ส.ชื่นจิตร กองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
31. น.ส.สมลักษณ์ วรรณฤมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุสาหการ
32. น.ส.ละออ ชมพักตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยากายวิภาค

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
33. นส.มุสลินท์ โต๊ะกานิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา
34. นางอัครา ธรรมมาสถิตย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
35. น.ส.รักฤดี สารธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ชีวเคมี
36. นางวนิดา ไทรชมภู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
37. ผศ.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

มหาวิทยาลัยมหิดล
38. น.ส.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตกรรมชุมชน
39. น.ส.สายพิณ เมืองแมน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิสัญญีวิทยา
40. นายนาวิน ห่อทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จุลชีววิทยา
41. ผศ.อุษาวดี อัศดรวิเศษ รองศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
42. ผศ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ / เวชศาสตร์ฟื้นฟู
43. ผศ.พูนพิลาส หงษ์มณี รองศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยา
44. ผศ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ รองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ / พยาธิวิทยาคลินิก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
45. นายประชา บุณยวานิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
46. ผศ.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ รองศาสตราจารย์ / พลศึกษา
47. ผศ.วีณา เสียงเพราะ รองศาสตราจารย์ / เคมี
48. ผศ.พัชรินทร์ แสงจารึก รองศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
49. นายประสพชัย วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50. นางสุพัชรินทร์ พิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตแพทย์ศาสตร์
51. นางวิลาวัณย์ ทองเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
52. ผศ.เจษฎี แก้วศรีจันทร์ รองศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
53. ผศ.วรัญญู ศรีเดช รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
54. น.ส.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
55. นายสำเริง ชื่นรังสิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
56. น.ส.มนฤดี ผ่องอักษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
57. ผศ.โกวิทย์ ปิยะมังคลา รองศาสตราจารย์ / เคมี
58. ผศ.อนุรักษ์ ปิติรักษ์สกุล รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
59. นายชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
60. นางณาวดี ศรีศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
61. นางปิยพร ศรีสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
62. ผศ.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท รองศาสตราจารย์ / จิตวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
63. นายณัฐชัย พงษ์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
64. นางจันทร์เพ็ญ แสงอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จิตวิทยา
65. นางศศิธร สังข์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จิตวิทยา
66. นายประกอบ ใจมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
67. นายธงรบ ขุนสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ดนตรี
68. ผศ.อาลัย จันทร์พาณิชย์ รองศาสตราจารย์ / ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
69. น.ส.บุษบาวดี พุทธานุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
70. ผศ.สังคม พรหมศิริ รองศาสตราจารย์ / นาฏศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
71. นางเกษรา โพธิ์เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์
72. น.ส.นภาพร แก้วดวงดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
73. นางอรนุช จินดาสกุลยนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
74. น.ส.สุนทรีย์ สุรศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
75. นายกฤษฎา พิณศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศิลปกรรม
76. น.ส.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
77. นายจักรี ศรีนนท์ฉัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
78. นายชัยรัตน์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีอุตสาหการ
79. นางสานิตย์ดา เตียวต๋อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเกษตร
80. นางสุธีลักษณ์ นิติธรรม แก่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการ
81. นายเกรียงไกร แซมสีม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
82. ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองศาสตราจารย์ / มานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
83. นายพัลลภ วังบอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศิลปะภาพพิมพ์
84. นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
85. ผศ.เกชา คูหา รองศาสตราจารย์ / สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
86. นางพรโพยม วรเชฐวราวัตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
87. น.ส.พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สถิติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
88. นายวสันต์ ศรีเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวรกรรมเครื่องกล
89. นางยุพาภรณ์ พิริยศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 13 ราย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 ราย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ราย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 ราย, มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ราย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ราย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 ราย

และได้อนุมัติกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาตจวิทยา (โรคผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนผลการประชุมในประเด็นอื่นๆ ติดตามได้ที่
www.moe.go.th/websm/2015/oct/369.html 

 

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 29 ตุลาคม 2558

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> แต่งตั้ง ผศ.-รศ. 89 ราย , , แต่งตั้ง , ผศ.-รศ. , 89 , ราย << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ยกเครื่องประเมินวิทยฐานะ"ครูตั้น" สร้างระบบประเมินกลาง ใช้ได้หลากหลายสายงาน☕ 17 ก.ย. 2563
ยกเครื่องประเมินวิทยฐานะ"ครูตั้น" สร้างระบบประเมินกลาง ใช้ได้หลากหลายสายงาน
เปิดอ่าน 2,672 ครั้ง
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564☕ 17 ก.ย. 2563
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 3,082 ครั้ง
กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย!! เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 17 กันยายน 2563☕ 17 ก.ย. 2563
กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย!! เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 17 กันยายน 2563
เปิดอ่าน 584 ครั้ง
แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ☕ 17 ก.ย. 2563
แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
เปิดอ่าน 2,149 ครั้ง
กลุ่มนร.การศึกษาเพื่อความไท ร้องรมว.ศธ. ถอนระเบียบทรงผมนร.-เปิดรับฟังความเห็นตรงไม่ผ่านตัวกลาง☕ 17 ก.ย. 2563
กลุ่มนร.การศึกษาเพื่อความไท ร้องรมว.ศธ. ถอนระเบียบทรงผมนร.-เปิดรับฟังความเห็นตรงไม่ผ่านตัวกลาง
เปิดอ่าน 1,116 ครั้ง
Advertisment

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เปิดอ่าน 70,959 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดอ่าน 10,986 ครั้ง
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษสร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ
เปิดอ่าน 24,846 ครั้ง
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่ากระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
เปิดอ่าน 13,143 ครั้ง
ปวดตึงที่คอและไหล่ อย่าคิดว่ามันเรื่องเล็กปวดตึงที่คอและไหล่ อย่าคิดว่ามันเรื่องเล็ก
เปิดอ่าน 8,409 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ