ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ปัญหาหารศึกษาไทยในปัจจุบัน


• ปัญหาหารศึกษาไทยในปัจจุบัน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2553 เปิดอ่าน : 24797 / 0 ความเห็น


   

มาตรา ๔๘  แห่งร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช...  บัญญัติไว้ว่า  "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย..."

แต่ที่ผ่านมาปัญหาการศึกษาของไทยกลับถูกสั่งสมและเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

หากจะแบ่งปัญหาการศึกษาออกเป็นส่วนๆอาจจะสามารถนำเสนอได้ดังนี้

1. ปัญหาระดับจุลภาค  คือหน่วยย่อยที่สามารถมองเห็นภาพของปัญหาได้ชัดเจนที่สุด

1.1 บุคคล

1.1.1 บุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาคือผู้ที่นำพาองค์กรและสถานศึกษาให้ก้าวไปสู่วิถีแห่งการเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององค์กรนั้นๆ  แต่ในความเป็นจริงบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหาร  เช่น  ผอ.สพท.  รอง ผอ.สพท.  ผอ.สถานศึกษา  รอง ผอ.สถานศึกษา  มักจะมีข้อแม้หรือเงื่อนไขต่างๆในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  ทั้งด้านผลประโยชน์และความก้าวหน้าทางหน้าที่  คงมิใช่เรื่องแลกที่จะได้ยินข่าวการเรียกรับเงินกับการอำนวยความสะดวกในการขอย้ายเข้าพื้นที่มาลงในตำแหน่งที่ว่างอยู่  หรือการับเงินเป็นการส่วนตัว(มิใช่กรณีโควตาของสมาคมผู้ปกครองและครู)ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  สิ่งเหล่านี้หรือคือคุณสมบัติของผู้นำองค์กรทางการศึกษา  และประเด็นที่สำคัญคือความไม่เข้าใจและไม่เป็นเอกภาพของข้าราชการ  เพราะ สพท. ในปัจจุบันได้รวมข้าราชการของ กรมสามัญและ สปช. เดิมเข้าด้วยกัน  ทำให้บางครั้งผู้บริหารที่มาจากตำแหน่งในกรมสามัญไม่เข้าในสภาพการจัดการศึกษาและศักยภาพของครูที่เคยสังกัด สปช.มาก่อน  ผลที่เกิดขึ้นคือการต่อต้านเงียบ  อันจะส่งผลให้กระบวนการทางการศึกษาไม่มีการพัฒนามีแต่จะทรงกับทรุด

1.1.2 ครูผู้สอน  ปัจจุบันสถานภาพของครูส่วนใหญ่ล้วนแต่มีความมั่นคงน้อย  ทำให้ครูต้องหารายได้โดยวิธีต่างๆ  ซึ่งโดยรวมแล้วครูบางส่วนใช้ศักยภาพของตนในการสอนพิเศษมิใช่การสอนหนังสือ  โดยมักจะจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนไม่เต็มที่  แต่กลับให้เด็กไปเรียนเพิ่มพูนความรู้กับการเรียนพิเศษ  ทำให้นักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนพิเศษมีโอกาสในการเรียนรู้น้อยกว่าผู้อื่น  อันไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนุญที่ว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย..."  ดังนั้นการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูตามห้วงเวลา  จะต้องมีมาตราการการจัดการผลที่ได้อย่างเหมาะสม  ไม่ปล่อยให้ผลที่ออกมาอยู่แต่ในรายงานผลประจำปี  แต่ต้องนำมาปรับปรุงและจี้ปัญหาให้ถูกจุดถูกเวลา  มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ครุผู้สอนเอาใจใส่นักเรียนในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

และนอกจากที่กล่าวมาแล้ว  ก็ยังมีอีกปัจจัยที่สำคัญที่เป็นปัยหาของการศึกษาไทย  นั่นก็คือ  "ผู้เรียน"  แต่เนื่องจากปัญหาของผู้เรียนนั้นมีมากมาย  และโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม  ดังนั้นจึงขอละไว้เพื่อนำเสนอเพียงปัญหาที่มักจะไม่ได้รับการพูดถึง

1.2 นโยบายการศึกษา

1.2.1 หลักสูตร  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ได้กำหนดให้แต่ละสถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรเป็นของตัวเองตามกรอบสาระการเรียนรู้ของ สพฐ.  ทำให้กรอบเนื้อหาของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันแต่คล้ายคลึงกัน  กล่าวคือ  แต่ละโรงเรียนมีศักยภาพที่แตกต่างกันทำให้หลักสูตรของแต่ละสถานศึกษาให้ความสำคัญต่อเนื้อหาวิชาแตกต่างกันออกไป  ทำให้โอกาสในการรับการศึกษาของผู้เรียนในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน

1.2.2ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นปัญหาที่เด่นชัดจากปัจจัยของครูผู้สอนและหลักสูตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ล้วนเป็นปัยหาที่ปิดกั้นผู้เรียนออกจากโอกาสอันสมควรได้รับจากการจัดการศึกษาของรัฐ  เพราะการสนับสนุนด้านการศึกษาจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ  ทำให้สถานศึกษาต้องเรียกเก็บเป็นเงินสนับสนุนทางการศึกาจากนักเรียนอีกวาระหนึ่ง  ดังนั้นกาหสถานศึกษาใดเป้นที่ยอมรับก็จะเรียกเก็บเงินสนับสนุนทางการศึกษาในวงเงินที่สูง  ทำให้เป็นคำถามในสังคมว่า  ผู้ที่มีศักยภาพทางการเงินน้อยจะสามารถมีโอกาสรับการศึกษาที่ดีกว่าได้อย่างไร  และนี่ก็คือเหตุผลที่รัฐไม่สามารถปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญได้อย่างเต็มศักยภาพ

2. ปัญหารระดับมหภาค  ปัญหาระดับมหภาคโดยเฉพาะปัญหาด้านนโยบายทางการศึกษานั้นยากที่จะแก้ไข  เพราะบางครั้งผู้ที่มีหน้าที่ดูแลกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มาจากผู้มีความรู้ในการบริหารการศึกษา  โดยปัจจัยของแนวนโยบายการศึกษาของชาติที่เป็นปัญหาซึ่งดำรงอยู่และหยั่งรากลึกนั้น  เกิดจากการวางนโยบายโดยใช้คนเพียงบางกลุ่ม  ซึ่งทำให้ไม่สามารถวางรากฐานการศึกษาได้อย่างถูกจุดกับสังคมไทย  ยกตัวอย่างประเด็นที่มีผลกระทบต่อเด็กโดยตรง  เช่น  การสอบเข้ามหาวิทยาลัย  โดยวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ  ถูกกำหนดขึ้นโดย ทปอ.  ซึ่งไม่ใช่ผลสรุปโดยแท้ของการพิจารณาเรื่องนี้  ทำให้หลายฝ่ายเล็งเห็นว่าควรให้ภาคประชาชนและนักวิชาการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่าการใช้คนเพียงกลุ่มเดียว 

สิ่งเหล่านี้อาจสะท้อนภาพของปัญหาการศึกษาไทยออกมาไม่ครบถ้วน  แต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือส่วนหนึ่งของความจริงที่น่าจะได้รับการพิจารณา  เพื่อ "การศึกษา - ปัจจัยที่ 5" ของคนไทย  จะได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุดเพื่ออนาคตของชาติในกาลต่อไป

หมายเหตุ  :  โปรดพิจารณาด้วยวิจารณญาณของทุกท่าน  และผู้เขียนพร้อมจะรับข้อคิดเห็นจากทุกท่านเสมอ  เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นเพียงนักเรียน ม.ดังนั้นหากมีสิ่งใดผิดพลาด  ข้าพเจ้าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยใจคารวะ

 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
มาแล้ว!! ล่าสุดข่าวเปิดสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร จากบุคคลภายนอก จำนวน 410 อัตรา เปิดสอบปลายเดือนธันวาคม [22]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ป.5 [17]
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร [14]
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร [16]
บทคัดย่อ [20]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ช่วยคนจากฉลามnew
เกมส์ช่วยคนจากฉลาม มาเป็นหน่วยกู้ภัย นำเรือไปช่วยคนที่ลอยคออยู่กลางทะเล ให้รอดพ้นจากเขี้ยวอันแหลมคมของฉลามด้วยครับ
เกมส์บ้านผีสิงnew
เกมส์บ้านผีสิง ใช้ปุ่ม ลูกศร บังคับทิศทาง และปุ่ม space bar เพื่อเก็บของ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในเกมส์น่ะค่ะ จะมีบอกไว้
เกมส์รถวิบากไต่เขาnew
เกมส์รถวิบากไต่เขา เกมส์นี้เราจะต้องแข่งดวลความเร็วที่ระดับความสูง แข่งรถ ซิ่งให้มันส์ระเบิด ไต่เขาทะลุโลกกันไปเลย
เกมส์ระบายสี Minionsnew
มาระบายสีตัว Minions กันให้สวยๆ เลยนะ
เกมส์หาทางออกnew
เกมส์หาทางออก เกมหาทางออก เกมส์ห้องปริศนา มาหาทางออกจากห้องสุดแสนพิศวงให้เจอกันเถอะ
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม